Tag Archives: euglena

1 Comment on REGNUL PROTISTA (PROTOCTISTA)

1.Protozoarele (protos = primul, zoon = animal)

-sunt microorganisme unicelulare, cu organizare de tip eucariot;

-pot fi libere (Parameciul, Euglena), sau parazite (Giardia, Tripanosoma);

-cele libere se deplasează cu ajutorul cililor, a flagelilor, a pseudopodelor;

-atât cele libere cât şi cele parazite se hrănesc heterotrof;

-protozoarele se pot înmulţi asexuat prin diviziunea longitudinală sau transversală a celulelor sau, se pot înmulţi sexuat prin fuziu...

Read more