No Comments on DIGESTIA ȘI ABSORBȚIA

Digestia  reprezintă  totalitatea fenomenelor mecanice, chimice şi fizice, care asigură transformarea, transportul şi absorbţia substanţelor alimentare și asimilarea lor de către organism.Prin digestie substanțele chimice complexe din alcătuirea alimentelor vor fi transformate în nutrimente. Nutrimentele sunt substanțe chimice cu moleculă simplă ce pot fi utilizate de către organism.

Prin procesul de absorbție nutrimentele străbat peretele t...

Read more

No Comments on CATEGORIILE TROFICE DINTR-UN ECOSISTEM

Producătorii:

-sunt reprezentați de plante verzi care fac fotosinteză și transformă substanțele minerale sau anorganice în substanțe organice;

-producătorii stau la baza tuturor lanțurilor trofice.

Consumatori pot fi:

ORDINUL I:

-se hrănesc cu producătorii (plantele verzi).

ORDINUL II:

-se hrănesc cu cei de ordinul I.

ORDINUL III:

-se hrănesc cu cei de ordinul II.

ORDINUL IV:

-se hrănesc cu cei de ordinul III.

DESCOMPUNĂTORII:

-descomp...

Read more

No Comments on II. GENETICĂ UMANĂ

GENETICA este știința care studiază ereditatea și variabilitatea lumii vii.

Genetica Umană studiază genomul uman în condiții normale și patologice.

În celula umană sunt 46 de cromozomi ( 23 de perechi).

Cele 2 mari tipuri de cromozomi sunt autozomi (44) și heterozomi (2). Autozomii sunt în număr de 22 de perechi, iar heterozomii 0 pereche.

Heterozomii sunt cromozomii sexuali și sunt diferiți la cele 2 sexe:

XY- barbați și XX-femei...

Read more

No Comments on REGLAJUL GENETIC LA PROCARIOTE

TEORIA OPERONULUI.

Teoria acceptată și astăzi este Teoria operonului- represia enzimaticâ- elaborată de Jacob și Monod. Această teorie elaborată în 1961 pornește de la premiza existenței mai multor tipuri de gene grupate intr-un cluster numit operon.

La bacterii există numeroase gene și locusuri ( regiunea din molecula de ADN) implicate în sinteza proteică și în reglajul genetic.

Genele din operon sunt gene structurale-acestea codifică sinteza ...

Read more

No Comments on STRUCTURA CROMOZOMILOR METAFAZICI

Cromozomii sunt formațiuni permanente în celulă care conțin informația genetică și au aspect și număr caracterisitic pentru fiecare specie în parte.Ei sunt vizibili doar în timpul diviziunii celulare. În metafază gradul de condensare a cromatinei este maxim de aceea cromozomii sunt studiați atunci.

La nivelul centromerului se găsește kinetocorul cu ajutorul căruia cromozomul se prinde de fibrele fusului de diviziune...

Read more

No Comments on FUNCȚIA HETEROCATALITICĂ: TRANSCRIPȚIA ȘI TRANSLAȚIA (SINTEZA PROTEINELOR)

Funcția heterocatalitică constă în faptul că materialul genetic are capacitatea de a determina sinteze spccifice de proteine, cu o anumită secvență de aminoacizi.

  • TRANCRIPȚIA (transcrierea) este procesul prin care ARNm copiază informația genetică pentru sinteza proteinelor de pe o catena din ARN nuclear ( 3’-5’).

Procesul de sinteză  a ARNm prin transcripție este catalizat de o enzimă numită ARN POLIMERAZĂ...

Read more

Comments Off on CODUL GENETIC

Codul genetic este de regulă succesiunea tripleților de nucleotide (ARN) alcătuind un codon cu un lanț de aminoacizi, aceste combinații transmitand mai departe informația genetică, activând sinteza proteinelor.

Codonul este unitatea structurală și  funcțională a codului genetic. Un codon este reprezentat de o succesiune de 3 nucleotide care determină fie inserția unui aminoacid în molecula proteică fie oprirea sintezei proteice.

Există 64 de...

Read more

No Comments on FUNCȚIA AUTOCATALITICĂ A MATERIALULUI GENETIC (REPLICAREA ADN-ului)

Funcția autocatalitică a ADN-ului se referă la replicarea AND-ului, adică la procesul de dublare a cantității de ADN dintr-o celulă. Acest proces are loc doar în etapa S (de sinteză) a interfazei.

Replicarea ADN  (funcţia autocatalitică a ADN) sau biosinteza lui se face după modelul semiconservativ. După acest model rezultă două molecule fiice bicatenare, fiecare având o catenă polinucleotidică veche (matriţă) şi una nou sintetizată. 

Read more

No Comments on TIPURI DE ARN ȘI FUNCȚIILE LOR

Sunt două clase de ARN și anume ARN viral și cea  de-a doua clasă ARN celular.

  1. ARNviral (ARNv)

Este materialul genetic al ribovirusurilor : unii bacteriofagi, unele virusuri  vegetale (virusul mozaicului tutunului) și unele virusuri animale (virusul turbării, gripal etc)

ARN viral este purtător unic al informației ereditare și la viroizi dar și la retrovirusuri.

  1. ARN celular  –numai în nucleul celulelor animale...
Read more

No Comments on DENATURAREA- RENATURAREA- HIBRIDIZAREA ADN

Denaturarea ADN-ului este procesul prin care o soluție de ADN este supusă la temperaturi între 85-95 °C sau la acțiunea unor săruri concentrate. ADN-ul își desface punțile de H2 eliberând astfel cele 2 catene care se vor numi ADN denaturat.

Pentru fiecare specie există o temperatură specifică numită punct de topire al ADN-ului la care se desfac punțile de H2.Această temperature este cu atât mai mare cu cât numărul de legături triple dintre cele 2...

Read more