Category Archives: CLASA a IX-a

No Comments on NOȚIUNI GENERALE: EREDITATE ȘI VARIABILITATE

CARACTERE GENERALE:

Genetica este știința care studiază ereditatea, variabilitatea  și reproducerea lumii vii.

 Ereditatea este proprietatea unui organism de a transmite caracterele de la părinți la descendenți.

 Gena este unitatea structurală și funcțională a materialului genetic fiind reprezentat de un fragment din molecula de ADN implicat în aparența unui caracter ( sau în sinteza unei proteine).

 Variabilitatea este proprietatea indivizilor ...

Read more

No Comments on DETERMINISMUL CROMOZOMAL AL SEXELOR.

Se referă la deosebirile care apar între cele 2 sexe la nivelul cromozomilor.

Cromozomii implicați în determinismul genetic al sexului sunt :

AUTOZOMI care sunt indentici la cele 2 sexe.

HETEROZOMI (cromozomi ai sexului) care diferă la cele 2 sexe.

Determinismul cromozomal al sexului la specii cu femele homogametice și masculi heterogametici:

1.Tipul Drosophila caracteristic musculițelor de oțet, mamiferelor , nevertebratelor, la unele specii de insecte ș...

Read more

No Comments on TEORIA CROMOZOMALĂ A EREDITĂȚII.

Această teorie a fost elaborată după 1910 de către geneticianul Thomas Huret Morgan care a efectuat experimente de hibridare pe musculița de oțet ( Drosophila melanogaster ).

Morgan a dovedit că genele ( factorii ereditari) sunt localizați în cromozomi.

Folosirea musculiței de oțet ca material pentru experimene s-a dovedit inspirată deoarece:

1.Muculițele sunt ușor de crescut pe medii de laborator foarte ieftine;

2...

Read more

No Comments on LEGILE MENDELIENE ALE EREDITĂȚII

Gregor Mendel a fost un călugăr austriac cu studii în matematică și biologie, care a facut experimente de hibridizare pe mazăre (Pisum sativum).

În urma acestor experimente el a intuit existența factorilor ereditari care ulterior au fost numite gene și a emis primele legi ale eredității:

1.Legea purității gameților conform căreia gameții sunt întotdeauna puri din punct de vedere genetic conținând doar unul dintre factorii ereditari pereche...

Read more

No Comments on CICLUL CELULAR. DIVIZIUNEA CELULARĂ

Ciclul celular reprezintă un lanț de evenimente care au loc în viața unei celule, al cărei moment critic este reproducerea celulară. Un ciclu celular este inițiat de formarea unei noi celule, cu diviziunea acesteia în două celule-fiice.

Ciclul celular cuprinde : Interfaza care durează 90% din viața unei celule și diviziunea propriu-zisă care durează doar 10%.

ciclul celular

I.Interfaza

Este intervalul de timp scurs din momentul în care celula se formează până îna...

Read more

No Comments on CELULA EUCARIOTĂ

Celula eucariotă ( eu= adevărat, corion=nucleu ). Sunt celule care au nucleu, materialul genetic fiind în interiorul acestuia, acestea fiind caracteristice majorității organismelor vii.

celula

ALCĂTUIREA CELULEI EUCARIOTE. ASPECTE GENERALE:

-peretele celular lipsește în cazul celulelor animale, la plante are ca substanță caracteristică celuloza iar la fungi (ciuperci) chitina;

-membrana celulară este o componentă obligatorie a tuturor celulelor;

-citopla...

Read more

1 Comment on CELULA PROCARIOTĂ

Celule procariote ( pro=înainte, corion= nucleu ) sunt celule care nu au nucleu, materialul lor genetic fiind reprezentat de o moleculă circulară, dublu catenară de ADN. Materialul genetic fiind liber în citoplasmă. Este caracteristică organismelor din regnul Procariota sau Monera: eubacterii (bacterii adevărate), cianobacterii (alge albastre-verzi), archaee; aceste organisme sunt unicelulare, unele dintre ele pot forma colonii.


Celulele procariote sun...

Read more

No Comments on TEORIA CELULARĂ. TIPURI FUNDAMENTALE DE CELULE.

Celula (cella=cameră) este unitatea structurală, funcțională și genetică a organizării lumii vii.

Citologia este știința biologică care se ocupă cu studiul celulelor.

În secolul II al erei noastre, Galenus intuia că toate organismele vii sunt formate din niște unități repetitive care ulterior au fost denumite celule.

Microscopul optic a fost inventat de Zaharia Jansen în anul 1599 iar în anul 1665, Robert Hook a descoperit celula la microscop.

L...

Read more