Category Archives: CLASA a IX-a

No Comments on REGNUL FUNGI (CIUPERCI)

Caractere generale:

-sunt eucariote, unicelulare sau pluricelulare;

-corpul este alcătuit din celule multinucleate numite hife care formează un miceliu;

-peretele celular este de natură chitinoasă;

-în citoplasmă există glicogen și picături de lipide;

-nutriția este heterotrofă, saprofită sau parazită;

-înmulțirea poate fi asexuată prin porțiuni de micelii sau spori și sexuat prin gameți.

Clasificare:

ASCOMICETE

-au miceliu dezvoltat, format ...

Read more

1 Comment on ORGANITELE CELULARE

  1. ORGANITELE CELULARE COMUNE

1.Reticulul endoplasmatic (RE);

-este delimitat la exterior de o membrana simplă;

-are aspectul unui sistem de canalicule și tubuli care fac legătura între membrana externă a nucleului și membrana celulară;

-poate fi reticul edoplasmatic neted (REN) și reticul endoplasmatic rugos (RER);

-RER are atașați ribozomi pe membrană;

-RE are rol în transportul unor substanțe în citoplasmă iar cel rugos are rol și în sinteza unor p...

Read more

1 Comment on REGNUL ANIMALIA ( METAZOA)


I. ANIMALE NEVERTEBRATE

1.Spongierii

Caractere generale:

– sunt animale solitare sau coloniale, libere sau fixate;

– corpul are formă de cupă, au simetrie radiară, nu posedă organe;

– peretele corpului este format din două straturi celulare: ectoderm-la exterior şi 
endoderm-la interior, deci sunt animale diploblastice ;

– între cele două straturi se găseşte o substanţă gelatinoasă care conţine spongină cu 
spiculi silicioşi;

– apa intră ...

Read more

No Comments on REGNUL PLANTAE (METAPHYTA)

1.MUȘCHII(BRIOFITE)

Mediul de viaţă: terestru, în locuri umede, umbroase, fixaţi pe substraturi diferite:pe stânci, pe sol, pe copaci, etc., formează covoraşe verzi
.

Caractere generale:

-corp numit TAL, pluricelular ;

-lipsesc vasele conducătoare (se numesc şi plante avasculare);

-corpul este un cormoid diferenţiat în rizoizi, tulpiniţă, frunzişoare;

Înmulţirea:-asexuată prin spori și sexuată prin gameţi ;

Importanţa:

-împiedică er...

Read more

No Comments on REGNUL PROTISTA (PROTOCTISTA)

1.Protozoarele (protos = primul, zoon = animal)

-sunt microorganisme unicelulare, cu organizare de tip eucariot;

-pot fi libere (Parameciul, Euglena), sau parazite (Giardia, Tripanosoma);

-cele libere se deplasează cu ajutorul cililor, a flagelilor, a pseudopodelor;

-atât cele libere cât şi cele parazite se hrănesc heterotrof;

-protozoarele se pot înmulţi asexuat prin diviziunea longitudinală sau transversală a celulelor sau, se pot înmulţi sexuat prin fuziu...

Read more

No Comments on REGNUL MONERA (PROCARIOTE)

Caractere generale:

-sunt organisme procariote;

-pot fi solitare sau coloniale;

-nu au nucleu;

-au peretele celular rigid sau acoperit de o capsulă sau mucus;

-se pot deplasa cu ajutorul cililor sau flagelilor;

-pot fi imobile;

-înmulțirea se poate face asexual prin diviziune directă.

Clasificare:

  1. BACTERII ( archebacterii și bacterii propriu-zise numite eubacterii)
  2. ALGE ALBASTRE VERZI (cianobacterii)

Bacteriile

Mediu de viaţă: bacteriile sunt întâ...

Read more

No Comments on VIRUSURILE

 VIRUSURILE

 Virusurile sunt forme acelulare de viață lipsite de metabolism și de enzime care pot trăi doar ca paraziți în interiorul altor celule.

Datorită acestor calități, virusurile nu pot fi încadrate în nici unul dintre cele 5 Regnuri.

Un virus adult poartă denumirea de VIRION iar bolile produse de virusuri se numesc VIROZE.virus

 Alcătuirea unui virus:

-prezintă o capsidă (înveliș) proteică și o moleculă de acid nucleic (ADN sau ARN).

Read more

1 Comment on CLASIFICAREA ORGANISMELOR VII

SPECIA este un grup de indivizi asemănători între ei care prin încrucișare dau naștere la descendenți viabili ( capabili să supraviețuiască) și fertili ( să se reproducă).

Pentru denumirea științifică a speciilor a fost introdus în secolul al XVIII-lea de către botanistul Carl Linné, un sistem de nomenclatură binară.Conform acesteia fiecare specie prezintă un nume de gen ( se scrie cu majusculă) și un nume de specie ( se scrie cu litera mică)...

Read more

No Comments on GENETICĂ UMANĂ.

Studiează transmiterea ereditară a caracterelor normale și patologice.

Studiile de genetică umană sunt greu de realizat ( motive etice, religioase, legale, practice ) dar genetica umană este totuși bine cunoscută datorită însemnărilor istorice privind transmiterea unor boli în cadrul familiilor și datorită unor metode specifice de studiu.

1.METODA GEMENILOR MONOZIGOȚI

Gemenii monozigoți sunt gemeni identici, care provin dintr-o singură celulă o...

Read more

No Comments on INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂȚII.

MUTAȚIILE

 Mutațiile sunt modificări induse și ireversibile care apar în structura și funcția materialului genetic ca urmare a unui factor mutagen.

Clasificarea mutațiilor:

1.După modul în care apar:

-mutații naturale sau spontane;

-mutații artificiale sau induse.

2.După efectul lor:

-pozitiv;

-negativ.

3.După tipul de celule în care apar:

-mutații somatice care afectează celulele corpului, nu se transmit în descendență cu excepția organismel...

Read more