Category Archives: CLASA a XII-a

No Comments on ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA EUCARIOTE

Organizarea materialului genetic la eucariote:

 materialul genetic este nuclear;

-material extranuclear se află doar în mitocondrii și cloroplaste;

cromozomii sunt formațiuni permanente în nucleaul celulei, însă sunt vizibili doar în timpul diviziunii celulare;

cromozomii sunt alcătuiți din cromatină, cromatina fiind substanța care conține materialul genetic.

Cromatina este alcătuită din ADN, ARN, proteine histonice și nonhistonice, ioni de Ca...

Read more

No Comments on ECOSISTEMELE AȘEZĂRILOR UMANE

  • Așezări urbane:

-contactul omului cu natura este redus;

-amenajarea  instalațiilor de aducerea apei în casă și sisteme de canalizare;

-produsele alimentare consummate de om provin din industria alimentară;

-există locuri speciale pentru depozitarea gunoiului.

  • Așezări rurale:

-contactul omului este vast;

-apa provine din puțurile de forare și fântâni și nu există sisteme de canalizare;

-produsele alimentare sunt obținute cel mai adesea ...

Read more

No Comments on ECOSISTEMELE NATURALE

Ecosistemele naturale sunt:

-ecosisteme în care omul nu este implicat nici în apariția și nici în evoluția lui;

Cu cât gradul de antropizare el unui ecosistem crește cu atât numărul de specii din acel ecosistem scade și cu atât capacitatea de autoreglare a ecosistemului scade și ea.

  1. Ecosistemul lacurilor de baraj și al lacurilor de acumulare

Diferența dintre lacurile de baraj și cele de acumulare este timpul de staționare al apei, în lacuril...

Read more

No Comments on POLUAREA

  • Poluarea termică (calorică/efect de seră)

Diferite gaze și în primul rând emisiile de CO2 conduc la încălzirea globală prin apariția efectului de sera pe care îl provoacă creșterea concetrației de CO2 și a altor gaze cu efect de seră ( se face prin activitățile industriale și agricole dar și datorită extinderii așezărilor umane și a rețelelor de comunicație).

Efectele încălzirii globale:

-topirea ghețarilor;

-creșterea nivelului...

Read more

No Comments on ECOLOGIE UMANĂ

Este o știință biologică care studiază interacțiunea dintre indivizii umani precum și interacțiunea dintre populațiile umane și mediul lor de viață ( mediul natural sau mediul social).

Ecosistemul este unitatea de bază, structural și funcțională a ecosferei formată dintr-o component abiotică (biotop) și o component biotică (biocenoză).

Biotopul reprezintă totalitatea condițiilor de mediu ( factorilor abiotici) dintr-un ecosistem (caracte...

Read more

No Comments on SFATURILE GENETICE

Sfatul genetic constă în evaluarea riscului unei persone de a manifesta o maladie sau posibilitatea unui cuplu de a avea un copil cu malformații.

Se recomandă apelarea la sfaturile genetice atunci când:

  • unul dintre părinți este afectat;
  • cei doi soți prezintă un grad de înrudire sau aparțin unei comunități în care este frecventă o mutație;
  • părinții au deja în familie un copil afectat;
  • unul sau ambii parteneri au fost expuși la un mediu terato...
Read more

No Comments on DIAGNOSTICUL PRENATAL

Reprezintă mai multe metode prin care se investighează în timpul unei sarcini posibilitatea ca embrionul sau fătul să fi dezvoltat diferite maladii.

Metodele diagnosticului prenatal sunt:

ECOGRAFIA ( ultrasonografia) permite identificarea a numeroase anomalii structurale ale fătului și se pot afectua pe tot parcursul sarcinii.

AMNIOCENTEZA constă în recoltarea de lichid amniotic din sacul amniotic...

Read more

No Comments on FERTILIZAREA IN VITRO ( F. I.V)

Fertilizarea in vitro este o metodă prin care cuplurile care suferă de infertilitate pot avea un copil.Prin aces proces are loc crearea omului în afara corpului uman.

Fertilizarea in vitro presupune fecundarea ovulului de către spermatozoid în afara corpului uman pe un mediu steril de laborator, embrionul astfel obținut urmând a fi implantat prin embriotransfer în uterul mamei.

Infertilitatea este incapacitatea unui cuplu de a obține o sarcină în cond...

Read more

No Comments on CLONAREA

Clonarea este cea mai comună tehnică de a creea un organism identic cu alt organism.

La om procesul este întâlnit în mod natural în cazul gemenilor monozigoți care prezintă același sex și posedă aceeași zester genetică.

La animale primul individ născut prin clonare reproductive a fost oaia Dolly la institutul Raslin din Edinburgh din Scoția.

Tehnica clonarii:

A avut drept material genetic inițial nucleul une celule somatice extrase din glanda m...

Read more

No Comments on TERAPIA GENICĂ. TERAPIA GENICĂ CU CELULE STEM.

Terapia genică este o metodă de tratare a maladiilor ereditare.Aceasta constă în transferul de gene în celulele umane, în scopul înlocuirii genelor mutante “rele” cu genele normale “bune”.

Depistarea, înlocuirea sau corectarea genelor disfuncționale se pot realiza prin mai multe metode.De exemplu prin folosirea unor vectori care odată pătrunși în organism, pătrund și în ADN-ul celulelor corectându-le funcția.

Exemplu: virusurile, plasmidele ...

Read more