Author Archives: Admin


No Comments on ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA PROCARIOTE ȘI VIRUSURI

Formele de viață sunt :

CELULARE: celule procariote și eucariote.

ACELULARE: virusurile, viroizi și plasmidele.

 • ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA PROCARIOTE

-caracterizează bacteriile și algele albastre verzi (cianobacterii)

material genetic cromozomal este reprezentat de  cromozomul bacterian, este unic și are formă circulară (conține 2000-3000 de gene)

-cromozomul bacterian conține o macromoleculă de ADN circulară de aproximativ 40-50 de b...

Read more

No Comments on CARCINOGENEZA ȘI AGENȚII CARCINOGENI

Carcinogeneza reprezintă totalitatea mecanismelor prin care este indus cancerul.

Agenții carcinogeni reprezintă factorii care determină apariția cancerului.

Cancerul este o tulburare a diviziunii celulare în care celule se înmulțesc în mod necontrolat și invadează alte țesuturile și organele sănătoase. Celulele canceroase sunt complet scăpate de sub controlul sistemului nervos și endocrin al organismului.

Prima celulă canceroasă care apar...

Read more

No Comments on TERATOGENEZA ȘI AGENȚII TERATOGENI

Teratogeneza reprezintă procesul  prin care apar malformații la embrioni sau la făt.

Agențul teratogen reprezintă factorul care determină apariția de malformații la embrion sau la făt.

Agenții teratogeni sunt:

 • Factori fizici:

-radiații neionizante: ultravioletele;

-radiații ionizante: gamma, alfa, beta.

 • Factori chimici:

-unele antibiotici;

-nicotina;

-unele pesticide;

-aditivi;

-acid azotos.

 • Factori biologici 

-unele virusuri: herpet...

Read more

No Comments on MUTAȚIILE GENICE, CROMOZOMIALE ȘI GENOMICE

 • MUTAȚIILE GENICE

Mutațiile genice pot afecta genele în totalitate sau numai anumite perechi de nucleotide.

Din categoria mutațiilor genice fac parte:

 • Mutațiile punctiforme- afectează o singură nucleotidă din alcătuirea genei.

Acestea pot fi:

mutații silențioase atunci când modificarea nucleotide nu determină modificarea aminoacidului inserat;

-mutații missense atunci cand schimbul nucleotidei determină și schimbul aminoacidului inserat de...

Read more

No Comments on MUTAGENEZA ȘI CLASIFICAREA MUTAȚIILOR

Mutațiile sunt schimbări bruște sau spontane și ireversibile care apăr în structura și în funcțiile materialului genetic sub acțiunea factorilor mutageni.

Mutageneza reprezintă procesul prin care apar mutațiile.

Agentul mutagen reprezintă factorul care determină aparițiia mutațiilor ( orice factor care determină o creștere a frecvenței mutațiilor într-o celulă)

CLASIFICAREA MUTAȚIILR:

După cantitatea de material genetic afectat:

 • m...
Read more

No Comments on ORIGINEA ȘI EVOLUȚIA OMULUI. FORMAREA RASELOR UMANE.

Strămoșul comun al omului și al maimuțelor a trăit în urmă cu 8-10 milioane de ani.

-cele mai vechi forme au fost speciile genului AUSTRALOSPITHECUS;

-a apărut în Africa acum 4 milioane de ani;

-a perpetuat 2-3 milioane de ani.

HOMO HABILIS ( omul îndemânatic)

-producător de unelte, era biped, schelet fragil, capacitatea cutiei craniene între 500-800 cc.

HOMO ERECTUS- 1.800.000-3.000.000 ani

-mers biped;

-schelet robust;

-capacitatea cutiei c...

Read more

No Comments on DETERMINISMUL UNOR BOLI GENETICE UMANE

Bolile genetice sunt stări patologice care apar în organism din cauza modificării structurale și funcționale a unor gene, cromozomi sau chiar a întregului genom.

 1. Pot fi prezente încă de la naștere sau pot apărea pe parcursul vieții.
 2. Se agravează cu înaintarea în vârstă.
 3. Manifestă frecvențe diferite în popiulații diferite.
 4. Pot fi familiale sau sporadice.
 5. În organism se sintetizează protein și enzime noi care alterează structura și funcțiile ...
Read more

No Comments on PROIECTUL GENOMUL UMAN

Este un studiu amplu care a debutat în anul 1988 și ale cărui prime rezultate au fost făcute publice în anul 2001, urmând a fi completate în 2003.

Proiectul genomul uman și-a propus să realizeze hărțile fizice și genetice ale cromozomilor; practice au fost identificate toate genele genomului uman, poziția fiecăreia dintre gene în cromozomi, precum și rolul fiecărei gene.

În genomul uman sunt circa 3o...

Read more

No Comments on INTELIGENȚA

Reprezintă capacitatea unui individ de a înțelege relațiile existente între elementele unei situații precum și abilitatea de a se adapta la mediu ( familial, social sau ambiental)

 • Inteligența abstractă sau conceptuală caracterizată prin capacitatea de a utiliza materialul verbal și simbolic.
 • Inteligența practică reprezintă capacitatea de a minupula diferite obiecte.
 • Inteligența socială implică comprehensiunea ființelor umane și ușurința de a se ...
Read more

No Comments on REGLAJUL GENETIC LA EUCARIOTE

La nivelul celulelor eucariote există 2 mecanisme de reglaj al activității genice: 

 • Reglaj genetic pe termen lung care duce la diferențierea celulară.
 • Pe termen scurt este cel care asigură variațiile în funcționarea unei celule.

 •  Reglajul genetic pe termen lung:

Se face prin 2 mecanisme:

-reglaj genetic la nivelul fibrelor de cromatină.

-prin inactivarea unui cromozom sau unui fragment dintr-un cromozom sau a unui genom.


Reglajul genetic...

Read more