Author Archives: Admin


No Comments on CICLUL CELULAR. DIVIZIUNEA CELULARĂ

Ciclul celular reprezintă un lanț de evenimente care au loc în viața unei celule, al cărei moment critic este reproducerea celulară. Un ciclu celular este inițiat de formarea unei noi celule, cu diviziunea acesteia în două celule-fiice.

Ciclul celular cuprinde : Interfaza care durează 90% din viața unei celule și diviziunea propriu-zisă care durează doar 10%.

ciclul celular

I.Interfaza

Este intervalul de timp scurs din momentul în care celula se formează până îna...

Read more

No Comments on CELULA EUCARIOTĂ

Celula eucariotă ( eu= adevărat, corion=nucleu ). Sunt celule care au nucleu, materialul genetic fiind în interiorul acestuia, acestea fiind caracteristice majorității organismelor vii.

celula

ALCĂTUIREA CELULEI EUCARIOTE. ASPECTE GENERALE:

-peretele celular lipsește în cazul celulelor animale, la plante are ca substanță caracteristică celuloza iar la fungi (ciuperci) chitina;

-membrana celulară este o componentă obligatorie a tuturor celulelor;

-citopla...

Read more

1 Comment on CELULA PROCARIOTĂ

Celule procariote ( pro=înainte, corion= nucleu ) sunt celule care nu au nucleu, materialul lor genetic fiind reprezentat de o moleculă circulară, dublu catenară de ADN. Materialul genetic fiind liber în citoplasmă. Este caracteristică organismelor din regnul Procariota sau Monera: eubacterii (bacterii adevărate), cianobacterii (alge albastre-verzi), archaee; aceste organisme sunt unicelulare, unele dintre ele pot forma colonii.


Celulele procariote sun...

Read more

No Comments on TEORIA CELULARĂ. TIPURI FUNDAMENTALE DE CELULE.

Celula (cella=cameră) este unitatea structurală, funcțională și genetică a organizării lumii vii.

Citologia este știința biologică care se ocupă cu studiul celulelor.

În secolul II al erei noastre, Galenus intuia că toate organismele vii sunt formate din niște unități repetitive care ulterior au fost denumite celule.

Microscopul optic a fost inventat de Zaharia Jansen în anul 1599 iar în anul 1665, Robert Hook a descoperit celula la microscop.

L...

Read more