POLUAREA

No Comments on POLUAREA

  • Poluarea termică (calorică/efect de seră)

Diferite gaze și în primul rând emisiile de CO2 conduc la încălzirea globală prin apariția efectului de sera pe care îl provoacă creșterea concetrației de CO2 și a altor gaze cu efect de seră ( se face prin activitățile industriale și agricole dar și datorită extinderii așezărilor umane și a rețelelor de comunicație).

 

Efectele încălzirii globale:

-topirea ghețarilor;

-creșterea nivelului mărilor și a oceanelor;

-inundarea țărmurilor și a localităților;

-schimbarea globală a climei.

 

  • Poluarea radioactivă

Se realizează cu radionuclizi și radiații.

 

Sursele de contaminare radioactivă sunt:

  • dispunerile radioactive, care au ajuns odată cu ploaia;
  • apele de la uzinele atomice;
  • deșeurile atomice sunt introduce în recipient sigilate și incluse în blocuri de beton, ulterior fiind depuse pe fundul oceanelor;
  • deficiențe la centralele nucleare( vezi accidentul de la Cernobâl).

 

  • Poluarea sonoră (fonică)

Este determinată de zgomote puternice (sunetele devin nocive la 80 de decibebi) sau de emisii de sunete cu vibrații neperiodice.

 

Sursele de poluare sonoră sunt:

-transporturi terestre și aeriene, șantierele de construcții;

Consecințele negative ale poluarii sonore sunt:

-dereglarea auzului, accelerarea pulsului, stressul.

 

  • Poluarea chimică

Substanțe toxice ( noxele) eliminate în mediu prin acțiuni umane, ca de exemplu DDT, pesticidele, unele metale grele se acumulează de-a lungul lanțurilor trofice în concentrații din ce în ce mai mari, fenomen numit amplificare biologică.

 

Gazele poluante

oxidul de carbon, care în concentrații mari inhibă procesele respiratorii la plante, animale și om;

-dioxidul de sulf determină arsuri, necroza frunzelor, iar în combinație cu apa din precipitații formează acid sulfuric producând ploile acide;

-oxizii de azot contribuie la formarea smogului;

-derivații halogeni ( clor, acidul clorhidric, borul) produc necroze ale frunzelor, iar la animale boala numită fluoroză ( manifestată prin deformarea oselor, căderea dinților);

-poluanții solizi (pulberile) conțin numeroase particule de cuarț, calciu, azbest, oxizi de siliciu, particule de plumb.

 

  • Poluarea biologică

Se face prin contaminarea bacteriologică a apei, alimentelor și eutrofizarea apelor.

 

Sursele de contaminare sunt:

-apele menajere;

-apele industrial uzate, prevenite în special din industria alimentară;

-poluarea biologică a apei și alimentelor se face indirect prin contaminarea lor cu substanțe organice fermentascibile.

 

Eutrofizarea apelor este un proces natural de acumulare în timp a unor cantități crescute de substanțe organice pe fundul apei.Are loc dezvoltarea în masa apei a unor microorganism care pot acoperi în întregime suprafața apei, ducând la distrugerea  echilibrului biologic din ecosistemul respectiv prin sărăcirea apei cu O2 și creșterea concentrației de săruri.Procesul poate fi accelerat de om prin devărsarea de ape uzate bogate în substanțe organice.

Scăderea cantității de O2 limitează dezvoltarea organismelor și favorizează moartea celor sensibile la scăderea concentrației de O2 iar creșterea de săruri determinând creșterea durității apei, făcând-o impropie pentru dezvoltarea unor specii. Ca urmare scade diversitatea biocenozei prin dispariția unor specii.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *