ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA EUCARIOTE

No Comments on ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA EUCARIOTE

Organizarea materialului genetic la eucariote:

 materialul genetic este nuclear;

-material extranuclear se află doar în mitocondrii și cloroplaste;

cromozomii sunt formațiuni permanente în nucleaul celulei, însă sunt vizibili doar în timpul diviziunii celulare;

cromozomii sunt alcătuiți din cromatină, cromatina fiind substanța care conține materialul genetic.

Cromatina este alcătuită din ADN, ARN, proteine histonice și nonhistonice, ioni de Ca2+ și Mg2+ dar și picături de lipide.În interfază cromatina este dispersată în nucleu iar în timpul diviziunii celulare ea se condensează și astfel devin vizibili cromozomii. Privită la microscopul optic, cromatina apare sub formă de fibre de cromatină.Unitatea structurală și funcțională a fibrei de cromatină este nucleozomul (nucleosom).Un nucleosom din punct de vedere chimic este un octomer histonic, alcătuit din 8 molecule proteice histonice: 2H2B, 2H2A, 2H3, 2H4. ADN Linker înconjoară fiecare nucleozom și îi prinde între ei. Pe molecula de ADN linker se găsește proteina Histonică H1

Fibra de cromatină este dispusă în spațiu sub formă de spirală, pe fiecare tură a spiră găsindu-se câte 6 nucleozomi. Această modalitate de dispunere în spațiu a fibrei de cromatină se numește solenoid.

 

Privită la microscopul optic cromatina apare ca fiind formată din:

 

  1. Zone luminoase cu eucromatină:

Cromatina conține materialul genetic nerepetitiv și gene active metabolic ( implicate în sinteza proteinelor).Fibrele de cromatină sunt dispuse lax datorită proteinelor nonhistonice iar bazele azotate nu sunt metilate.

  1. Zone întunecate cu heterocromatină:

Heterocromatina conține material genetic repetitive și gene inactive metabolic.Fibrele cu cromatină sunt dispuse compact datorită absenței proteinelor nonhistonice, iar bazele azotate sunt metilate.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *