ECOSISTEMELE AȘEZĂRILOR UMANE

No Comments on ECOSISTEMELE AȘEZĂRILOR UMANE

  • Așezări urbane:

-contactul omului cu natura este redus;

-amenajarea  instalațiilor de aducerea apei în casă și sisteme de canalizare;

-produsele alimentare consummate de om provin din industria alimentară;

-există locuri speciale pentru depozitarea gunoiului.

 

  • Așezări rurale:

-contactul omului este vast;

-apa provine din puțurile de forare și fântâni și nu există sisteme de canalizare;

-produsele alimentare sunt obținute cel mai adesea din produse proprii;

-nu există locuri speciale de depozitare a gunoiului.

 

  1. Deteriorarea mediului înconjurător prin eroziunea solului

Cauze:

-ploi, vânt și acțiunea necontrolată a omului ( lucrări agricole, tratarea culturilor cu diferite substanțe chimice )

Efecte:

-determinarea calității solului prin expunerea acestuia la acțiunea direct a razelor UV;

-evaporarea apei din sol ducând la culturi agricole cu o producție redusă;

-apariția norilor de praf.

Prevenire:

-culturile în terasamente;

-alternarea culturilor;

-protejarea solului prin neefectuarea de lucrări agricole;

-acoperirea solului cu vegetație.

 

  1. Deteriorarea mediului înconjurător prin construirea de canale

Cauze:

-asigurarea de apă potabilă sau de apă pentru irigații;

-deschiderea unor noi canale de comunicații maritime;

-asigurarea unor surse de hidroenergie.

Efecte:

-modificarea aspectului unor ecosisteme;

-pierderea unor cantități mari de apă prin evaporare;

-sedimentele apărute pot afecta fauna pișcicolă.

 

  1. Deteriorarea mediului înconjurător prin introducerea de specii noi

O specie străină care este introdusă într-un ecosistem se numește specie exogenă. De-alungul istoriei numeroase astfel de specii au fost climatizate în ecositeme noi.Unele dintre ele cum ar fi: cerealele sau o serie de legume, constituind din punct de vedere economic un succes.Aducerea unor astfel de specii au constituit însă în unele cazuri un eșec ecologic. Exemplu: castorul adus din America de Nord în America de Sud a construit diguri ce au condus la inundații.

 

  1. Deteriorarea mediului înconjurător prin supraexploatoarea resurselor terestre (defrișare, suprapășunat, supraexploatarea faunei terestre)

 

  • DEFRIȘARE 

În ultimii 100 de ani suprafața împădurită a pământului a scăzut foarte mult.În cursul istoriei umanității defrișările au fost un proces constant sau chiar în creștere.

Motivele defrișării:

-asigurarea de lemne pentru încălzire și construcții;

-asigurarea de noi terenuri agricole;

-lemn pentru industria mobile și hârtiei.

 Consecințe

-schimbarea aspectului climatic (ploi ce duc la  inundații, vânturi puternice);

-alunecări de teren;

-dispariția unor animale și plante.

Prevenire:

-defrișări controlate;

-plantări de arbori.

 

  • SUPRAPĂȘUNAT

Suprapășunatul reprezintă exploatarea excesivă a stratului ierbos de către animalele dosmetice sau sălbatice.Dacă suprapășunatul se face de către animale sălbatice, factorii autoreglatori intervin rapid și terenul se restabilește mai repede. Dacă suprapășunatul se face de către animalele domestic atunci intervenția factorilor autoreglatori este dificilă și întârziată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *