MUTAȚIILE GENICE, CROMOZOMIALE ȘI GENOMICE

No Comments on MUTAȚIILE GENICE, CROMOZOMIALE ȘI GENOMICE

  • MUTAȚIILE GENICE

Mutațiile genice pot afecta genele în totalitate sau numai anumite perechi de nucleotide.

Din categoria mutațiilor genice fac parte:

  • Mutațiile punctiforme- afectează o singură nucleotidă din alcătuirea genei.

 

Acestea pot fi:

mutații silențioase atunci când modificarea nucleotide nu determină modificarea aminoacidului inserat;

-mutații missense atunci cand schimbul nucleotidei determină și schimbul aminoacidului inserat de către codonul din care face parte nucleotida.

 

  • MUTAȚII CROMOZOLIALE

Mutațiile cromozomiale sunt cele care afectează structura unui cromozom.

 

Acestea pot fi:

deleții= se pierde  un fragment din cromozom.

-duplicații=un fragment denumit cromozom se dublează.

-inversia= două fragmente de pe cromozom își schimbă poziția între ele.

-translocația reciprocă sau nereciprocă(Robertsoniană) dintre cromozomii neomologi.Schimb de fragmente de material genetic.

fuziunea sau fisiunea unui cromozom, rezultând cromozomi inelari.

 

  • MUTAȚII GENOMICE

Mutațiile genomice sunt cele care afectează genomul sau complementul cromozomial prin modificarea numărul de cromozomi din genom fie prin scăderea sau creșterea acestora.

 

Acestea pot fi:

poliploidie=multiplicare numărului de cromozomi.

aneuploidia=modificarea numărului de cromozomi (cu unul sau doi) în plus sau în minus.

-nonsense=determină oprirea sintezei proteice.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *