MUTAGENEZA ȘI CLASIFICAREA MUTAȚIILOR

No Comments on MUTAGENEZA ȘI CLASIFICAREA MUTAȚIILOR

Mutațiile sunt schimbări bruște sau spontane și ireversibile care apăr în structura și în funcțiile materialului genetic sub acțiunea factorilor mutageni.

 

Mutageneza reprezintă procesul prin care apar mutațiile.

 

Agentul mutagen reprezintă factorul care determină aparițiia mutațiilor ( orice factor care determină o creștere a frecvenței mutațiilor într-o celulă)

 

CLASIFICAREA MUTAȚIILR:

 

După cantitatea de material genetic afectat:

 • mutații genice;
 • mutații cromozomiale;
 • mutații genomice afectează genomul*

 

După modul de apariție:

 • naturale-spontane;
 • artificiale-provocate de om.

 

După efect:

 • mutații cu efect pozitiv sau benefic;
 • mutații cu efect negativ.

 

După natura agentului mutagen:

 • factori fizici: radiații UV, X;
 • factori chimici: aditivi alimentari, nicotine, alcool, unele medicamente;
 • factori biologici: virusuri: Papiloma Virus.

 

După tipul celulei afectate:

 • mutații în celulele gametice-care sunt ereditare și pot fi observate la descendenți;
 • mutații în celulele somatice.

 

După modul de manifestare:

 • dominante;
 • recesive;
 • codominante;
 • letale-în stare homozigotă determină indivizi incapabili de supraviețuire;
 • semiletale-în stare homozigotă determină apariția unor indivizi care supraviețuiesc parțial.

După localizare mutațiile pot fi:

 

 • autozomale-plasate pe autozomi;
 • heterozomale-plasate pe heterozomi.

 

*Genom=cantitatea de material genetic dintr-o celulă haploidă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *