ECOLOGIE UMANĂ

No Comments on ECOLOGIE UMANĂ

Este o știință biologică care studiază interacțiunea dintre indivizii umani precum și interacțiunea dintre populațiile umane și mediul lor de viață ( mediul natural sau mediul social).

 

Ecosistemul este unitatea de bază, structural și funcțională a ecosferei formată dintr-o component abiotică (biotop) și o component biotică (biocenoză).

 

Biotopul reprezintă totalitatea condițiilor de mediu ( factorilor abiotici) dintr-un ecosistem (caracteristicile solului, temperatură, precipitațiile, umiditatea, curenții de aer etc.).

 

Biocenoza este reprezentată de totalitatea organismelor vii ( factorul biotic) dintr-un anumit ecosistem.

 

La modul general ecosistemele se clasifică în funcție de intervenția factorului uman ( antropic) în apariția și evoluția lor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *