FUNCȚIA HETEROCATALITICĂ: TRANSCRIPȚIA ȘI TRANSLAȚIA (SINTEZA PROTEINELOR)

No Comments on FUNCȚIA HETEROCATALITICĂ: TRANSCRIPȚIA ȘI TRANSLAȚIA (SINTEZA PROTEINELOR)

Funcția heterocatalitică constă în faptul că materialul genetic are capacitatea de a determina sinteze spccifice de proteine, cu o anumită secvență de aminoacizi.

 

  • TRANCRIPȚIA (transcrierea) este procesul prin care ARNm copiază informația genetică pentru sinteza proteinelor de pe o catena din ARN nuclear ( 3’-5’).

 

Procesul de sinteză  a ARNm prin transcripție este catalizat de o enzimă numită ARN POLIMERAZĂ. Unitatea de transcripție este fragmentul de pe molecula de ADN nuclear pe seama căruia se sintetizează o moleculă de ARN mesager.

 

La procariote unitatea de transcripție conține mai multe gene și are doar secvențe informaționale(introni) , iar la eucariote unitatea de transcripție conține o singură genă și are atât secvențe informaționale cât și secvențe noninformaționale (introni și exoni).

 

  • TRANSLAȚIA (traducerea) este procesul prin care la nivelul ribozomilor informația din ARNnc este tradusă și pe baza ei se sintetizează o proteină; ARNtr aduce aminoacizii din citoplasmă în ribozomi doar după ce aceștia sunt activați de ATP.

 

Aa1 + ATP à Aa1-AMP+P-P

 

Enzima care catalizează această reacție se numește AMINOACIL SINTETAZA.

 

Aa1– AMP + ARNt1   ->  Aa1– ARNt + AMP

                                 Peptid polimerază

 

Aa1- ARNt2 + Aa2-ARNt2  ->  Aa1 + Aa2 + ARNt1 + ARNt2

 

 

ARNt transportă aminoacizii în ribozom lăsându-l în locusul A, aminoacidul trece în locusul PP unde se leagă prin polimerizare de alți aminoacizi, astfel  formându-se și alugindu-se molecula proteică.

 

Când proteina s-a terminat de sintetizat ( când codonul STOP de pe ARNm ajunge să fie citit de ribozomi), proteina ajunge în citoplasmă în locusul EX de pe ribozomi.

Proteina astfel sintetizată este inactivă metabolic și pentru a putea fi sintetizată va trece din structura primară în structură secundară, terțiară și cuaternară, după aceea suferind una din următoarele reacții:

-reacții de glicozilare, fosforilare;

-autosugestie parțială.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *