TIPURI DE ARN ȘI FUNCȚIILE LOR

No Comments on TIPURI DE ARN ȘI FUNCȚIILE LOR

Sunt două clase de ARN și anume ARN viral și cea  de-a doua clasă ARN celular.

 

  1. ARNviral (ARNv)

 

Este materialul genetic al ribovirusurilor : unii bacteriofagi, unele virusuri  vegetale (virusul mozaicului tutunului) și unele virusuri animale (virusul turbării, gripal etc)

ARN viral este purtător unic al informației ereditare și la viroizi dar și la retrovirusuri.

 

  1. ARN celular  –numai în nucleul celulelor animale. Se cuplează cu alte substanțe formând ribonucleoproteine, sintetizând proteine.

 

TIPURI DE ARN:

  • ARNmesager (ARNm)

 

Copiează informația genetică de pe una dintre catenele nucleare ( au aceeași informație genetică) de obicei după catena 3’-5’ prin procesul de transcripție, și duce această informație în citoplasmă la locul sintezei proteice  adică în ribozomi.

 

În cazul eucariotelor:

 

Inițial se sintetizează un ARN premesager sau precursor care copiează o singură genă de pe catena de ADN.
ARN-ul premesager conține segvențe informaționale numite EXTRONI și segmente noninformaționale numite INTRONI.

 

ARN premesager va trece printr-un process de maturare ( eliminarea segmentelor și intronilor) rezultând un ARN mesager matur care are doar segmente informaționale (exoni) și care conține informația genetică pentru sinteza unei singure proteine.

 

În cazul procariotelor:

 

ARN mesager copieaza mai multe gene de pe catena de ADN nuclear, conținând astfel informația genetică pentru sinteza mai multor proteiene.

ADN-ul mesager la procariote nu necesită un process de maturare el conținând de la început doar secvențe informaționale (exoni).

 

  • ARN de transport/de transfer (ARNt)

 

Este o formă de ARN întâlnită la toate formele de viață celulare.

ARNt este implicat în cea de-a doua etapă a sintezei proteinelor și anume TRANSLAȚIA. El are rolul de a transporta aminoacizii liberi din citoplasmă la locul sintezei proteice în ribozomi.

 

Molecula de ARNt are porțiuni bicatenare, care îi dau aspectul unei frunze de trifoi.

Are doi poli funcționali: unul la care se atașează un aminoacid iar celălalt conține o secvență de 3 baze azotate numită anticodon, prin intermediul căreia ARNt recunoaște la nivel ribozomal, codonul din ARNm   care corespunde aminoacidului pe care îl poartă. Recunoașterea codon-anticodon are loc la nivelul ribozomului în timpul sintezei catenei polipetidice.

 

  • ARNribosomal (ARNr)

 

Reprezintă 80% din ARN-ul unei celule și se găsește în ribozomi, de asemenea, se pot găsi și în citoplasmă solitari sau grupați formând poliribozomi ( polizomi) dar și în alte organite celulare ( mitocondrii și cloroplaste ).

 

Sunt alcătuiți dintr-o subunitate mică și una mare.

 

Au 3 locusuri funcținale:

 

Locusul A ( aminoacil) este locusul unde ajung aminoacizii transportați de ARNt . Aceștia vor constitui materia primă pentru sinteza proteică.

 

Locusul PP (polipeptid ) este locusul unde aminoacizii se leagă între ei, se polimerizează, formând viitoarele proteine.

 

Locusul Ex (exit) se eliberează în citoplasmă proteina sintetizată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *