STRUCTURA PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ A ADN

2 Comments on STRUCTURA PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ A ADN

ADN este o substanță macromoleculară bicatenară alcătuită din două catene polinucleotidice, răsucite helicoidal în jurul unui ax comun.

  • Structura primară a acizilor nucleici

 

Structura primară monocatenară este dată de secvența de nucleotide dintr-o catenă care exprimă modalitatea de incifrare, de înscriere sub formă codificată biochimic, a informației ereditare.

 

  • Structura secundară a acizilor nucleici

 

Pentru descrierea structurii secundare a acizilor nucleici, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, and Rosalind Franklin au luat în anul 1960 premiul nobel pentru medicină și fiziologie datorită descrierii structurii ADN aceasta fiind considerate una dintre cele mai mari descoperiri științifice ala umanității. Aceasta stă la baza altor descoperiri revoluționare cum ar fi tratarea unor boli incurabile prin metode genetice.

 

Structura secundară este caracteristică acidului dezoribonucleic (ADN) și este alcătuit din 2 catene ( lanțuri) de nucleotide răsucite în formă de spiral în jurul unui ax comun .

 

Cele 2 catene sunt antiparalele și sunt prinse între ele prin punți de H2 stabilite între punțile azotate complementare.

Pasul elicei/ pasul spirei reprezintă  rotația completă a celor 2 lanțuri de nucleotide în jurul unui ax comun imaginar. El conține 10 perechi de nucleotide și are 34 Å, iar distanța dintre cele 2 lanțuri este de 19 Å.

La nivelul pasului elicei se observă o scobitură mare și una mică, acestea reprezintă locul de pe molecula de ADN care este cel mai sensibil la acțiunea agenților mutageni.

 

 

BAZE AZOTATE COMPLEMENTARE

ADN ARN
A=T

G ≡ C

A=U

G ≡ C

 

 

 

2 responses to “STRUCTURA PRIMARĂ ȘI SECUNDARĂ A ADN

    1. Admin Post author

      Da, la ADN este timina, iar la ARN, timina este inlocuită cu uracil…nu știu unde ai văzut că este greșit !

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *