RESPIRAȚIA LA MAMIFERE

No Comments on RESPIRAȚIA LA MAMIFERE

SISTEMUL RESPIRATOR ESTE ALCĂTUIT DIN:

  • Căi respiratorii extrapulmonare:

Cavitatea nazală  are rolul de a încalzi și de a purifica aerul datorită acestui fapt este foarte bine vascularizată și prevazută cu peri și mucus.

Faringele permite respirația bucală, are rol în audiție asigurând în urechea medie o presiune egala cu presiunea atmosferică.

Laringele prezintă mai multe cartilaje (epiglota, cartilajul tiroid) ce conțin coardele vocale ( au rol în fonație).

Traheea are aspectul unui duct pe traseul căruia se găsesc 15-20 de inele cartilaginoase incomplete, care o țin mereu deschisă.

Mucoasa traheală conține mucus și cili având rolul de a purifica aerul.

Bronhie câte una pentru  fiecare plămân, conțin inele cartilaginoase la fel ca traheea; fiecare dintre ele se ramifică în interiorul plămânului formând astfel arborele bronșic.

 

  • Plămânii

– se găsesc în cavitatea toracică ocupând cea mai mare parte din volumul acesteia;

 

Alcătuirea plămânilor:

-sunt înveliți cu două membrane numite pleure: una externă ce  aderă la peretele toracic și una internă care aderă la plămâni, între acestea gasindu-se o peliculă subțire de lichid pleural;

-plămânul drept este alcătuit din 3 lobi, fiind mai mare;

-plămânul stâng este alcătuit din 2 lobi, fiind mai mic;

Segmentația plămânului:

-plămanii-> lobi-> segmente-> lobuli-> alveole pulmonare (sunt grupate sub formă de saci alveolari);

La nivelul alveolelor pulmonare are loc schimburile gazoase dintre organism si mediul înconjurător ( intră O2 si iese CO2);

-în acest sens membrana alveolară este foarte subțire și puternic vascularizată;

-plămânii sunt înveliți de 2 pleure, între care se găsește o peliculă de lichid pleural, rolul acestui sistem este de a solidariza plămânii de cutia toracică astfel încât ei să urmeze mișcările acesteia.

 

Ventilația pulmonară

Reprezintă succesiunea ritmică a două procese: INSPIRAȚIA și EXPIRAȚIA.

INSPIRAȚIA

Este procesul ACTIV  care presupune contracția musculaturii repiratorii, mărirea volumului cavitații toracice și pătrunderea aerului cu O2 până în alveolele pulmonare.

În inspirație are loc contracția mușchilor intercostali externi care maresc diametrul transversal  și diametrul antero-posterior al cavitați toracice ( prin ridicarea, orizontalizarea si rotirea coastelor ).

Contracția mușchiului diafragm produce mărirea diametrului longitudinal al cavității toracice.

  • Factorii care favorizeaza inspirația:

-contracția musculaturii respiratorii;

-adeziunea pleurelor;

-elesticitatea plămânilor ( plămânii conțin țesut conjuctiv elastic).

  • În inspirația forțată intervin mai mulți mușchi:

-mușchii pectorali;

-mușchiul sternocleidomastoidian;

-mușchii dințați.

 

EXPIRAȚIA

În mod normal expirația este un proces PASIV  ce constă în relaxarea mușchilor respiratori, revenirea volumului cavității toracice la dimensiunile de repaus și ieșirea aerului cu CO2 din plămâni la exterior.

Expirația forțată este un proces ACTIV  care presupune contracția unor mușchi cum ar fi mușchii intercostali  și mușchii drepți abdominali.

Frecvența respiratorie reprezintănumărul de respirații pe minut.În medie în repaus la bărbați frecvența respiratorie  este de 16 respirații pe minut iar la femei de 18 respirații pe minut.

Frecvența respiratorie depinde de starea de repaus sau de activitate, starea de sănătate, de cantitatea de O2 necesară organismului și de cantitatea de CO2 produsă de organism.

Debitul respirator reprezintă cantitatea de aer ventilată de plămâni într-un minut.

Debitul respirator reprezintă frecvența respiratorie x volumul curent

VOLUME ȘI CAPACITĂȚI  PULMONARE

1) Volumul curent = cantitatea de aer care intră sau iese din plămâni într-o inspirație respectiv intr-o expirație forțată.

Volumul curent ( V C)= 500 ml/aer

2) Volumul inspirator de rezervă= cantitatea de aer care poate pătrunde în plămâni peste volumul curent într-o inspirație forțată.

VIR= 1500 ml/aer

3) Volumul expirator de rezervă= cantitatea de aer car poate fi scos din plămâni peste volumul curent într-o expirație forțată.

VER= 1500 ml/aer

4) Volumul rezidul= cantitatea de aer care rămâne în plămâni după o expirație forțată.

VR=1500 ml/aer

5) Capacitatea vitală ( CV )= VC + VIR + VER = 3500 ml/aer

6) Capacitatea pulmonară totală (CPT) = VC + VIR + VER + VR= 5000 ml/aer

7) Capacitatea inspiratorie ( CI )= VC + VIR = 2000 ml/ aer

SPIROMETRUL este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară volumele și capacitățile pulmonare.

PNEUMOGRAFUL reflectă mișcările respiratorii în timpul ventilației pulmonare.

APARATUL DONDERS măsoară variațiile presiunii intrapulmonare în timpul ventilației pulmonare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *