FUNCȚIA DE CONDUCERE A MĂDUVEI SPINĂRII.

4 Comments on FUNCȚIA DE CONDUCERE A MĂDUVEI SPINĂRII.

Funcția de conducere a măduvei spinării se realizează prin substanța albă.

Căile sensibilității sunt căi de conducere formate din neuroni de 3 ordine:

Neuronul de ordinul I– protoneuronul se găsește în ganglionul spinal pe rădăcina posterioară a nervului spinal. Aceste este un neuron pseudounipolar, iar axonul pătrunde prin rădăcina posterioară a nervului spinal în măduva spinării.

Neuronul de ordinul al II-lea– deuroneuronul se găsește în cornul posterior medular. Axonii formează fascicule ascendente medulare.

Neuronul de ordinul al III-lea este situat în talamus în majoritatea cazurilor. Axonii se proiectează pe scoarța cerebrală a girusului postcentral din lobul parietal (aria somestezica I).

 

Fasciculele de conducere:

 

  • Fasciculele ascendente ( senzitive):

Iau informațiile de la receptori si le trimit ascendent prin măduva spinării către diferite etaje ale encefalului.

 

  • Fasciculele descente (motorii):

Coboară de la diferite etaje ale encefalului prin măduva spinării transmițând comenzi către efectori.

 

  •  Fasciculele de asociație:

Acestea nu părăsesc măduva spinării, făcând legătura între diferite etaje ale acesteia.

 

FASCICULE ASCENDENTE

 

I. SENSIBILITATEA EXTEROCEPTIVĂ

 

Oferă informații din exteriorul organismului.

 

a) SENSIBILITATEA TERMICĂ ȘI DUREROASĂ

Receptorii: terminații nervoase libere din tegument care sunt arborizații dendritice ale neuronilor preudounipolari din ganglionui spinali.

Protoneuronul se află în ganglionul spinal.

Deuroneuronul este neuronul senzitiv din cornul posterior medular, axonii se încrucisează și trec prin comisura albă în cordonul lateral de parte opusă formând fasciculul spinotalamic lateral, care are un traseu ascendent spre talamus.

Al treilea neuron se află în talamus. Axonii se proiectează în scoarța cerebrală a lobului parietal, în girusul postcentral.

 

b) SENSIBILITATEA TACTILA GROSIERĂ (PROTOPATICĂ)

Conduce informatii tactile elementare, difuze sau protopatice.

Receptorii: corpusculii Meissner și discurile tactile Merkel.

Protoneuronul se află în ganglionul spinal

Deuroneuronul este neuronul senzitiv din cornul posterior medular. Axonii se încrucișează și trec prin comisura albă în cordonul anterior de parte opusă formând fasciculul spino-talamic anterior. Acesta strabate măduva spinării, trunchiul cerebral și ajunge la talamus.

Neuronul de ordinul al III-lea se află în talamus. Axonii se proiectează în scoarța cerebrală în aria somestezică I.

 

 

c) SENSIBILITATEA TACTILĂ FINĂ (EPICRITICĂ)

Transmite informatii cu privire la forma, marimea și structura obiectelor.

Receptorii: corpusculii Meissner și discurile tactile Merker dar cu un câmp receptor mai mic.

Protoneuronul este neuronul pseudounipolar din ganglionul spinal. Axonul este lung, intră în măduva spinării în cordonul posterior de aceeași parte formând fasciculele spino-bulbare gracilis (Goll) și cuneatus ( Burdach)

Fasciculul gracilis situat medial iar fasciculul cuneat dispus lateral la nivelul cordonului posterior. Acestea se formează numai la nivel toracal superior și cervical.

Fasciculele spino-bulbare au traseu ascendet până la nivelul bulbului rahidian. Acestea nu se încrucisează în măduva iar fasciculele spino-bulbare sunt formate din axonii protoneuronilor din ganglionul spinal.

Deuroneuronul se află în bulb, în nucleii Goll și Burdach. Axonii neuronilor se încrucisează aici cu cei de parte opusă formând lemniscul medial cu traseu ascendet spre talamus.

Al treilea neuron este neuronul talamic, iar axonul se proiectează pe scoarța cerebrală în aria somestezică I.

 

 

SENSIBILITATEA PROPRIOCEPTIVĂ

-oferă informații despre poziția corpului si a diferitelor segmente ale corpului în spațiu.

 

 

a) SENSIBILITATEA PROPRIOCEPTIVĂ CONȘTIENTĂ- KINESTEZICĂ

Receptorii sunt corpusculii neurotendinoși Golgi, corpusculii Pacini din periost, corpusculii Ruffini si terminații nervoase libere.

Folosește aceeași cale cu sensibilitatea tactilă fină

 

b) SENSIBILITATEA PROPRIOCPTIVĂ INCONȘTIENTĂ DIN JUMĂTATEA INFERIOARĂ A CORPULUI

Receptorii sunt fusurile neuromusculare din mușchii scheletici.

Protoneuronul se află în ganglionul spinal.

Deuroneuronul este neuronul senzitiv din cornul posterior medular. Axonii formează fasciculele spino cerebeloase posterior (Flechsig) și anterior (Gowers). Ambele fascicule conduc informațiile inconștiente din partea inferioară a corpului.

Fasciculul spino cerebelos posterior/direct (Flechsig) în care axonii trec în cordonul lateral de aceeși parte, făcând sinapsă cu neuronii de ordinul III din cerebel.

Fasciculul spinocerebelos anterior/ încrucișat (Gowers) axonii se încrucisează și trec în cordonul lateral de parte opusă. Fibrele străbat bulbul, puntea și mezencefalul iar prin intermediul pedunculilor cerebeloși superiori pătrund în cerebel.

 

 

SENSIBILITATEA INTEROCEPTIVĂ

 

Nu are căi specifice de conducere, fiind transmisă prin fasciculele altor sensibilități și prin substanța reticulată din măduva spinării.

Aceasta culege informații culese de interoreceptori situați în vasele de sânge, organe interne.

Protoneuronul- neuronul pseudounipolar viscerosenzitiv din ganglionul spinal.

Deutoneuronul sunt neuronii senzitivi din cornul posterior și viscerosenzitivi din cornul lateral al măduvei. Axonii împrumută calea altor sensibilități exteroceptice sau pot folosi o cale polisinaptică spino-reticulo-talamo-certicală.

Al treilea neuron este in talamus, iar zona de proiectie corticală este difuză.

 

II. FASCICULELE DESCENDENTE

 

  • SISTEMUL PIRAMIDAL

 

MOTILITATEA VOLUNTARĂ

 

-conduce comenzile motorii voluntare;

-își are originea în: aria motorie primară, arie premotorie, arie motorie secundară, suprapusă ariei senzitive secundare.

Axonii neuronilor corticali (proteneuronul) formează fasciculele piramidale sau corticospinale (conțin aproximativ 1.000.000 de fibre).

Aceste fibre în traseul lor descendent spre măduva spinării, străbat toate etaje encefalului până în partea inferioară a bulbului rahidian.  Aici 75%-85% dintre fibre se încucisează la nivelul decusației piramidale. Inferior de decusația piramidelor se formează două fascicule cortico-spinale de  fiecare parte:

fasciculul cortico-spinal încrucișat se dispune în cordonul lateral medular (de unde  și denumirea de fascicul cortico-spinal lateral) fârșește în neuronii somatomotori alfa din coarnele anterioare medulare de aceeași parte (deutoneuronul).

fasciculul corticospinal direct pătrunde în cordonul anterior merdular( de unde și denumirea de fascicul corticospinal anterior). La diferite nivele medulare fibrele fascicululelor corticospinale anterioare trec prin comusura albă în partea opusă unde fac sinapsă cu neuronii somatomotori alfa din coarnele anterioare medulare (al doilea neuron).

În traseul lor descendent prin trunchiul cerebral din fasciculele piramidale se despinde fibre cortico-nucleare care ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni. Acestea formează fasciculele cortico-nucleare.

 

  • SISTEMUL EXTRAPIRAMIDAL

 

MOTILITATEA INVOLUNTARĂ

-condusă prin căi extrapiramidale cu origini în trunchiul cerebral.

 

În substanța albă se formează:

 

fasciculele rubrospinale cu orginea în nucleii roșii din mezencefal.

vestibulospinale din nucleii vestibulari bulbari

tectospinale din coliculii cvadrigemeni din mezencefal

olivospinale din nucleii olivari bulbari

reticulospinale din substanța reticulată a trunchiului cerebral.

 

Motilitatea voluntară este coordonată de trunchiul cerebral dar și scoarța cerebrală poate interveni în acest tip de motilitate prin intermediul corpilor striați ( ganglionii bazali).

!!! Descarcă GRATUIT “Căile sensibilităților și motilităților” sub formă de TABEL !!!

4 responses to “FUNCȚIA DE CONDUCERE A MĂDUVEI SPINĂRII.

  1. Anonim

    Multumesc foarte mult pentru tot, m-ai ajutat fffffffffffffffffffffff mult, dar am si eu o nelamurire: de ce nu poti face in asa fel incat sa se poata copia informatiile?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *