FOTOSINTEZA

No Comments on FOTOSINTEZA

Reprezintă  procesul prin care plantele verzi pornind de la apă, substanţe minerale ( substanțe anorganice) şi COîn prezenta luminii şi a căldurii sintetizează substanţe organice, procesul decurgând cu degajare de O2.

Ecuaţia generală a fotosintezei:

H2O + substanţe minerale + CO2 substanțe organice + O2

 

Organul specializat în fotosintea este FRUNZA.

FRUNZA

Sediul fotosintezei este cloroplastul.

Pigmenții asimilatori sunt plasați pe membrana internă unde sunt asociați cu alte substante, mai ales cu proteine.

Plantele contin doua tipuri de clorofilă: a și b, împreună cu două tipuri de pigmenți carotenoizi: caroten (portocaliu) și xantofilă (galben).

Frunza este alcătuită din: teacă, peţiol, limbul care este traversat de către nervuri. Nervurile şi peţiolul conţine fascicule conducătoare libero-lemnoase.

Fotosinteza se desfăşoară cu intensitate maxima în ţesutul palisadic, deoarece acesta conţine un numar maxim de cloroplaste.

 

ETAPELE FOTOSINTEZEI

Fotosinteza se desfăşoară în 2 etape:

I.Faza de lumină a fotosintezei.

Clorofila “a” recepţionează undele luminoase şi eliberează un electron; acesta este momentul în care energia luminoasă este captată şi transformată în energie chimică.

In cloroplast, energia este apoi folosita pentru:

  • descompunerea (fotoliza) apei în oxigen si hidrogen. Oxigenul va fi pus in libertate, iar hidrogenul va fi acceptat de substantele organice, datorită energiei pe care o conține;
  • producerea unei substante speciale purtatoare de energie chimica numită ATP (adenozintrifosfat).

Faza de lumină a fotosintezei se desfăşoara în granele şi tilacoidele de la nivelul croroplastului.

Clorofila recupereaza un electron revenind la starea inițială.

II.Faza de întuneric a fotosintezei.

Această fază nu necesită prezenţa luminii.

Faza de întuneric se desfăsoara în stroma cloroplastului.

Se foloseşte energia (ATP) acumulată anterior şi  pornindu-se de la CO2 și  Hse sintetizează substanţe organice:

-glucide;

-lipide;

-proteine.

 

IMPORTANȚA FOTOSINTEZEI

-fotosinteza este sursa principală de substanțe organice;

-datorită fotosintezei, biosfera este legată la o sursă inepuizabilă de energie;

-prin fotosinteză se menține constantă compoziția atmosferei;

-fostosinteza stă la baza producției agricole și silvice.

 

 

INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA FOTOSINTEZEI

1.LUMINA

-reprezinta sursa de energie pentru fotosinteză;

  • Intensitatea luminii;

-între 0-50.ooo lucşi; creşte intensitatea luminii, creşte și intensitatea fotosintezei;

-între 50.000-100.000 de lecşi intensitatea fotosintezei rămâne maximă (nu creşte mai mult);

-peste 100.000  de lucşi intensitatea luminii  fotosintezei scade deoarece apar leziuni celulare.

  • Compoziţia sa spectrală:

-plantele terestre fac fotosinteza în radiaţii roşii;

-plantele acvatice fac fotosinteză în radiaţii verzi și albastre pentru că sunt singurele care pot pătrunde şi în apă.

 

2)TEMPERATURA

-plantele din regiunile calde ale globului fac fotosinteză cu intensitate maximă la temperaturi de 35-40 C;

-plantele din regiunile temperate fac fotosinteza cu intensitate maximă la 30-35 C;

-plantele din regiunile nordice ale globului fac fotosinteză cu intensitate maximă la temperaturi între 25-30 C;

-fotosinteza incepe să se realizeze la temperaturi ușor peste O C;

-există şi plante care fac fotosinteza la temperaturi ușor negative.Exemplu:coniferele, grâul de toamnă.

 

3)INFLUENŢA UMIDITĂŢI ASUPRA FOTOSINTEZEI

Fotosinteza se desfăşoara cu intensitate maximă atunci când planta are 70-80% din nivelul de hidratare satisfăcut.

La un grad de hidratare mai mic intensitatea fotosintezei scade iar la un grad de hidratare mai mare intensitatea fotosintezei scade datorită micşorări spaţiilor intercelulare.

 

4)INFLUENŢA SĂRURILOR MINERALE

-prezenţa tuturor mineralelor necesare unei plante în caz contrar apar boli.

 

5) CONCENTRAŢIA DE CO2 DIN ATMOSFERĂ

-limita inferioara  a CO2, la care fotosinteza poate avea loc este în jur de 0,01%;

-creşte peste valoarea atmosferică 0,03%;

-peste 2-5%, CO2 devine toxic;

-concentraţiile mai mari se pot obţine doar în spaţii închise;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *