CHEMOSINTEZA

No Comments on CHEMOSINTEZA

Chemosinteza este o formă de nutriţie autotrofă în care organismele utilizează energia chimică rezultată din descompunerea unor substanţe chimice.

După substanţele chimice pe care o folosesc pentru a-şi obţine energia bacteriile chemosintetizante pot fi:

  • Sulfuroase
  • Nitrificatoare
  • Metanogene
  • Feruginoase
  • Hidrogenbacterii.

1)Bacteriile sulfuroase:

-se găsesc pe fundul apelor stătătoare;

-oxideaza hidrogenul sulfurat până la S sau H2SO4;

  • Importanţă:

-elimină hidrogenul sulfurat din mediu care este toxic pentru organisme şi contribuie la formarea depozitelor de gips;

 

2)Bacteriile nitrificatoare.

-se gasesc în sol şi în apă;

-oxidează NH3 până la nitraţi sau nitriţi;

  • Importanță:

-contribuie la circuitul N în natură;

 

3)Bacteriile metanogene.

-reduc COla CHîn absenţa O2;

4H2 + CO2     CH4 + 2 H2O

-sunt prezente în stomacul remegătoarelor şi în nămolul de pe fundul unor ape stătătoare;

-bacteriile oxidează H2O din emanaţiile vulcanice submarine;

  • Importanță:

-formează depozitele de gaz metan.

Se consideră faptul că chemosinteză este prima formă de nutriţie autotrofă apărută pe Pământ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *