NEURONUL

No Comments on NEURONUL

Este o structură excitabilă capabilă să inițieze, propage și să conducă impulsul nervos. Acesta este unitatea structurală și funcțională a țesutului nervos.

CLASIFICAREA NEURONILOR DUPĂ FUNCȚIE:

1.Neuroni senzitivi sau receptori sunt neuroni pseudounipolari din ganglionul spinal cu dendritele lungi. Aceștia intră în contact cu alți receptori, preluând informațiile de la receptorii specifici ( sensibilitatea exteroceptivă și proprioceptivă- neuroni somatosenzitivi și sensibilitatea visceroceptivă- neuronii viscerosenzitivi), conducându-le spre sistemul nervos central.

2. Neuronii motori sunt neuroni multipolari, au dimensiuni mari, și axonul lung, transmițând comenzile către efectori ( mușchi și glande). Aceștia determină contracția musculaturii scheletice (neuronii somatomotorii) și a celei netede (neuronii visceromotori). Se găsesc în coarnele anterioare din măduva spinării.

3. Neuronii de asociație sau intercalari, sunt neuroni de dimensiuni mici. Aceștia fac legătura între neuronii senzitivi și cei motori.

CLASIFICAREA NEURONILOR DUPĂ NUMĂRUL DE PRELUNGIRI:

1. Neuroni unipolari. Aceștia au o singură prelungire (axonul) și un aspect globulos. Se găsesc în celulele cu con și bastonaș din retină.

2. Neuroni bipolari. Au forma ovală sau fusiformă .Au 2 prelungiri ( o dendrită și axon).
Se găsesc în ganglionii Corti și Scarpa, în neuronii din retină și din mucoasa olfactivă.

3.Neuronii multipolari au un singur axon și mai multe dendrite. Au formă stelată, piramidală sau piriformă Sunt localizați în coarnele anterioare ale măduvei spinării, scoarța cerebrală, și cerebeloasă.

4. Neuronii pseudounipolari. Au o prelungire în forma literei “T” sau “Y” , care se bifurcă formând un axon și o dendrită. Se găsesc în neuronii senzitivi din ganglionul spinal.

tipuri de neuroni

ALCĂTUIREA NEURONILOR:

Fibrele mielinice prezintă 3 teci:

1. Teaca Schwann la exterior. Este formată din celule gliale răsucite în jurul fibrei. Între celulele Schwann se află ștrangulații Ranvier. Aceasta secretă teaca de mielină. Aceasta are rol de protecție, trofic și în conducerea saltatorie a influxului nervos.

2. Teaca de mielină are rol trofic, de protecție .

3. Teaca Henle acoperă la exterior fibra nervoasă în întregime, este de natură conjunctivă și are rol de protecție.

neuronul

PROPRIETĂȚILE NEURONULUI

1. EXCITABILITATEA este proprietatea unei structuri biologice de a răspunde la acțiunea unui stimul. Răspunsul neuronului la acțiunea unui stimul este o depolarizare ( apariția unui potențial de acțiune) la nivelul membranei celulare.

Atunci când la nivelul membranei celulare a neuronului nu acționează niciun stimul, aceasta se află în STARE DE REPAUS. Pe fața externă a membranei se găsesc sarcinii pozitive iar pe fata internă sarcini negative.

Această repartiția inegală a sarcinilor se face datorită permeabilității diferite a membranei celulare față de ionii de Na+ și K+ și determină o diferență de potențial între cele 2 fețe ale membranei, diferență care poartă denumirea de POTENȚIAL DE REPAUS.

Dacă la nivelul membranei celulare acționează un stimul, se modifică permeabilitatea membranei ceulare, iar pe fața externă a membranei celulare se vor găsi sarcini negative iar pe cea internă sarcini pozitive, acest proces purtând numele de POTENȚIAL DE ACȚIUNE.

Apariția potențialului de acțiune la nivelul neuronului se supune legii “TOT SAU NIMIC”, adică stimulul fie se inițiază cu intensitate maximă fie deloc.

Pentru a provoca un răspuns (potențial de acțiune) la nivelul membranei celulare un stimul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Să aibă o intensitate egală sau mai mare decât intensitatea prag; intensitatea prag este intensitatea minimă pentru ca un stimul să provoace un răspuns.

În cazul în care stimulul este curentul electric intensitatea prag se numește reobază.

Pentru a provoca un răspuns din partea stimului trebuie să acționeze un timp egal sau mai mare decat timpul util.

Timpul util este intervalul minim de timp pentru ca un stimul să acționeze la nivelul membranei celulare pentru a provoca un răspuns.

2. CONDUCTIBILITATEA este proprietatea neuronului de a propaga la nivelul membranei celulare a impulsului nervos.

În funcție de prezența sau absența tecii de mielină neuronii pot transmite impulsul nervos în 2 modalități:

Conducerea saltatorie din nod Ranvier în nod Ranvier, este caracteristică neuronilor mielinici și se face cu viteză mare, 100m/s. Facilitează depolarizarea la nodul Ranvier.

Conducerea din aproape în aproape este caracteristică neuronilor amielinici și se face cu viteză mică 10m/s.

3.INTEGRAREA

Celulele nervoase realizează atât legătura funcțională între structurile organismului ( integrare internă) cât și adaptarea acestuia la condițiile externe ( integrarea în mediu)

SINAPSELE

Sinapsa este modalitatea prin care neuronii își transmit între ei informații.

După odalitatea de transmitere a impulsului nervos sinapsele pot fi:

1. Sinapse chimice

Informațiile se transmit printr-un mediator chimic ( adrenalină, noradrenalină și acetilcolină)

Într-o sinapsă chimică cei 2 neuroni implicați se află în relație de contiguitate ( sunt foarte aproape unul de celălalt dar nu se ating) lăsând între ei un spațiu foarte mic numit fantă sinaptică.

Impulsul nervos circulă UNIDIRECȚIONAL această caracteristică fiind oferită de prezența veziculelor cu mediator chimic doar la capătul axonului, dendritele conduc impulsul nervos celuliped ( înspre corpul celular) iar axonii conduc impulsul nervos celulifug ( dinspre corpul celular).

2. Sinapsa electrică:

Sunt relativ recent descoperite și mult mai rar întâlnite în organism ( miocard și unele zone ale creierului).

Cei doi neuroni se ating, informația circulând sub formă de undă electrică.

ETAPELE TRANSMITERII SINAPTICE

-sinteza mediatorului chimic;
-stocarea mediatorului în viziculele sinaptice;
-eliberarea mediatorului în fanta sinaptică, în cantitate proporțional cu frecvența impulsurilor;
-acțiunea mediatorului asupra membranei postsinaptice( creșterea permeabilității);
-apariția potențialului postsinaptic excitator ( dacă în celulă pătrund Na+ sau a potențialului postsinaptic inhibitor ( când pătrunde Cl- ce determină hiperpolarizarea membranei);
-inactivarea enzimatică a mediatorului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *