TEORIA CELULARĂ. TIPURI FUNDAMENTALE DE CELULE.

No Comments on TEORIA CELULARĂ. TIPURI FUNDAMENTALE DE CELULE.

Celula (cella=cameră) este unitatea structurală, funcțională și genetică a organizării lumii vii.

Citologia este știința biologică care se ocupă cu studiul celulelor.

În secolul II al erei noastre, Galenus intuia că toate organismele vii sunt formate din niște unități repetitive care ulterior au fost denumite celule.

Microscopul optic a fost inventat de Zaharia Jansen în anul 1599 iar în anul 1665, Robert Hook a descoperit celula la microscop.

La jumătatea secolului XIV-lea, Matthias Schleiden și Theodor Schwann au elaborat independent teoria celulară care prevede următoarele:

-toate organismele vii sunt formate din celule;

-orice celulă provine dintr-o altă celulă;

-celula este cea mai mică unitate structurală și funcțională, capabilă de viață independentă; nu există viață în afara celulei;

-orice celulă are proprietatea de HOMEOSTAZIE= proprietatea unei structuri biologice de a-și menține diferiți parametri în niște limite constante, în ciuda variației factorilor din mediu înconjurător.

 

COMPOZIȚIA CHIMICĂ A LUMII VII

Reprezintă o analiză din punct de vedere chimic a organismelor vii. Astfel s-a constatat că:

-toate organismele vii conțin în alcătuirea lor, același tip de elemente chimice;

-toate elementele chimice din compoziția organismelor vii se regăsesc și în compoziția scoarței terestre.

Substanțe anorganice (minerale): apă, săruri minerale.

Apa reprezintă 60-95% din compoziția unui organism, ea fiind un element vital. Aceasta are rol în:

-reglarea echilibrului termic al celulei și organismului;

-are rolul de a transporta diverse substanțe;

-este mediul în care se desfășoară toate reacțiile metabolice;

-este cel mai bun solvent, în ea dizolvându-se aproape toate tipurile de substanțe anorganice și organice solubile.

 

Sărurile minerale

Se găsesc în compoziția tuturor tipurilor de celule în cea mai pare parte dizolvate sub formă de ioni. De exemplu țesutul osos este bogat în ioni de CaCO3 .

 

Substanțele organice (proteine, glucide, lipide, enzime, vitamine, hormoni și acizi nucleici).

Sunt niște macromolecule fiind din punct de vedere chimic niște POLIMERI.

 

Proteinele sunt formate din aminoacizi. Proteinele se împart în 2 grupe: HOLOPROTEINE– constituite numai din aminoacizi naturali (esențiali) și HETEROPROTEINE– constituite din aminoacizi neesențiali.Proteinele au rol structural, rol enzimatic, rol de hormoni iar alte proteine servesc drept anticorpi.

Glucidele (carbohidrați) sunt alcătuite din C, H2 și O2. Glucidele au proponderent rol energetic și de rezervă dar și structural (plastic). Cea mai simplă glucidă este glucoza (C6H12O6).

Lipidele ( grăsimile ) sunt formate din acizi grași și glicerol. Lipidele au rol structural, rol energetic (substanță de rezervă ) sau plastic.

Enzimele sunt de natură proteică, catalizând reacții chimice.

Hormonii sunt produși de sinteză a glandelor endocrine.

Vitaminele au rol important în reacțiile enzimatice.

Acizii nucleici sunt: ADN – Acid dezoxiribonucleic și ARN- Acid ribonucleic. Au fost descoperiți prima dată în nucleul celulelor, ulterior s-a constatat că sunt localizați în nucleu ADN-ul și în citoplasmă ARN-ul.

 

TIPURI FUNDAMENTALE DE CELULE

 

Dimensiunea celulelor:

Marea majoritate a celulelor au dimensiuni microscopice, de ordinul micronilor .Există însă și celule care sunt vizibile cu ochiul liber ( ex.: celule fructelor de citrice, tomate, pepene ).

Forma celulelor:

Inițial toate celulele au formă globuloasă sau sferică.

Dintre celulele care își mentin forma globuloasă/sferică și în stadiul adult sunt ovulele, celulele cartilaginoase, adipoase și celulele sangvine.

stelate ( neuronul);

ovale ( celulele unor bacterii);

cilindrice (celule vasele lemnoase);

fusiforme (celula musculară netedă);

reniforme (stomatele plantelor).

forma celulelor

După prezența și numărul nucleilor:

celule anucleate (hematiile adulte);

celule uninucleate (majoritatea celulelor);

celulele binucleate (hepatocitul/ hifele unor fungi);

celulele plurinucleate ( fibrele musculare striate);

nuclei celule

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *