REGNUL MONERA (PROCARIOTE)

No Comments on REGNUL MONERA (PROCARIOTE)

Caractere generale:

-sunt organisme procariote;

-pot fi solitare sau coloniale;

-nu au nucleu;

-au peretele celular rigid sau acoperit de o capsulă sau mucus;

-se pot deplasa cu ajutorul cililor sau flagelilor;

-pot fi imobile;

-înmulțirea se poate face asexual prin diviziune directă.

 

Clasificare:

  1. BACTERII ( archebacterii și bacterii propriu-zise numite eubacterii)
  2. ALGE ALBASTRE VERZI (cianobacterii)

 

Bacteriile

Mediu de viaţă: bacteriile sunt întâlnite în toate mediile de viaţă (apă, aer, sol, straturi petroliere, în adâncul mărilor şi oceanelor, în corpul plantelor şi animalelor).

Formă: bastonaş, sferică, spiralată , imobile sau flagelate etc.

Dimensiunile bacteriilor sunt de ordinul micronilor şi pot fi observate doar cu ajutorul microscopului fotonic, nu sunt organisme pluricelulare; trăiesc izolat sau pot forma colonii
.

Nutriţia bateriilor este foarte diversă, ele se hrănesc atât autotrof (prin fotosinteză sau chemosinteză în funcţie de specie), cât şi heterotrof (saprofit sau parazit).

Respiraţia este aerobă la majoritatea speciilor (în prezenţa oxigenului) de exemplu bacilul fânului-Bacillus subtilis dar există şi specii anaerobe (respiră în absenţa oxigenului)
 un exemplu fiind bacilul tetanosului- Clostridium tetani.

Înmulţirea se face prin diviziunea directă a celulei, numită sciziparitate
.

Importanţa bacteriilor rezultă din rolul acestora în natură:

– bacterii care descompun resturile animale şi vegetale (bacterii saprofite);

-bacterii care realizează fermantaţiile (bacterii fermentative);

bacteriile simbionte (bacterii care ajută rădăcinile plantelor leguminoase să fixeze azotul din sol, bacteriile care trăiesc în tubul digestiv al animalelor etc.);

bacteriile parazite care produc boli numite bacterioze la om, plante şi 
animale (la om – tuberculoza, febra tifoidă, dizinteria, holera, tifosul, tetanosul, meningita, pneumonia bacteriană etc.) ;

-bacterii folosite în biotehnologiile moderne de obținere a interferonului, a unor hormonii etc. De xemplu bacteria Escherichia coli.

 

virus febra tifoida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *