REGNUL ANIMALIA ( METAZOA)

1 Comment on REGNUL ANIMALIA ( METAZOA)


I. ANIMALE NEVERTEBRATE

1.Spongierii

Caractere generale:

– sunt animale solitare sau coloniale, libere sau fixate;

– corpul are formă de cupă, au simetrie radiară, nu posedă organe;

– peretele corpului este format din două straturi celulare: ectoderm-la exterior şi 
endoderm-la interior, deci sunt animale diploblastice ;

– între cele două straturi se găseşte o substanţă gelatinoasă care conţine spongină cu 
spiculi silicioşi;

– apa intră în interiorul coloniei prin mai mulţi pori şi este eliminată printr-un por mare 
numit oscul; particulele nutritive din apă sunt reţinute şi constituie hrana spongierilor;

– se înmulţesc asexuat prin înmugurire şi fragmentare, iar sexuat prin fecundaţie; sunt 
hermafrodiţi majoritatea (ambele sexe sunt pe acelaşi individ).

Reprezentanţi: 


– buretele de apă dulce

Spongilla lacustris burete de apa dulce

 

2.Celenterate

Caractere generale:

– sunt animale acvatice, marine în marea lor majoritate (hidre şi meduze);

– peretele corpului este format din două straturi: stratul extern este alcătuit din celule musculare, celule nervoase şi celule urticante . În special pe tentacule sunt mai multe celule urticante. Ele produc un lichid ce imobilizează prada, având un efect paralizant. Celulele urticante au şi un rol de apărare; stratul intern căptuşeşte cavitatea digestivă.Este alcătuit din celule flagelate ce pot emite pseudopode şi 
celule glandulare ( produc sucuri digestive );

-în partea anterioară a corpului prezintă orificiul buco – anal; orificiul este înconjurat 
de 6 – 10 tentacule, care se pot alungi sau scurta;

– hidra este foarte sensibilă la condiţiile de mediu; la cea mai mică atingere, hidra îşi 
contractă tentaculele şi corpul. Poate ajunge astfel la dimensiunea unei gămălii de ac;

– Cu ajutorul tentaculelor urticante, hidra capturează hrana şi o introduce prin orificiul buco –anal în cavitatea digestivă. O parte din hrană este digerată cu ajutorul sucurilor digestive secretate de celulele glandulare ale stratului intern. Ceea ce rămâne este prins de pseudopodele celulelor flagelate; digestia se finalizează în vacuolele 
digestive ale acestora. Restul de hrană nedigerată se elimină prin orificiul buco-anal;

Respiraţia şi excreţia se face la nivelul celulelor din peretele corpului.

În condiţii favorabile, vara pe corpul hidrei apar muguri care cresc treptat şi se 
transformă în noi hidre. Acest mod de înmulţire se numeşte înmugurire. Când temperatura apei scade, hidra se înmulţeşte prin ou. Oul rezultă din contopirea unui 
ovul cu un spermatozoid. Oul cade la fundul apei, rezistând astfel până primăvara, când se formează nouă hidră.

Reprezentanţi:

– hidra de apă dulce, meduza, actinia, coralii.

 

actinia

ACTINIA

hidra de apa dulce

HIDRA DE APĂ DULCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Viermi

– începând cu viermii toate celelalte animale sunt tridermice;

– sunt împărţiţi în 3 grupe: laţi, cilindrici, inelaţi;

viermii laţi au corpul turtit dorso-ventral; majoritatea sunt paraziţi: virmele de 
gălbează, tenia;

viermii cilindrici au corp cilindric, ascuţit la ambele capete, au corpul acoperit cu o 
cuticulă; unele specii sunt libere, altele sunt parasite (limbricul, trichina);

viermii inelaţi au corpul format din mai multe inele: râma, lipitoarea;

 

 

 tenia

                                                     TENIA

limbrici

                                                LIMBRICUL

lipitoare

                                                 LIPITOARE

 

 

 

 

 

 

4.Moluşte

-sunt animale cu corpul moale;

-au corpul alcătuit din cap, picior şi cochilie calcaroasă, fiecare grupă având anumite 
caracteristici ale acestora;

-în această grupă sunt încadrate gasteropodele (melcii), lamelibranhiatele (scoicile), 
cefalopodele (sepia, caracatiţa);

-melcii au cap cu două perechi de antene, ochi, picior musculos, cochilie spiralată, 
respiră prin manta care are rol de plămân, se hrănesc cu plante; ex: melcul de livadă, 
limaxul, murexul, limnea;

-scoicile nu au cap, piciorul are formă de lamă de topor, cochilia este formată din două 
valve calcaroase; ex: scoica de lac, midia, stridia ;

-cefalopodele au piciorul transformat în braţe (8 la caracatiţă, 10 la sepia).

5.Artropode

-sunt animale care au picioare articulate;

– sunt încadrate în 4 grupe: arahnide (păianjeni), crustacei (raci), insecte, miriapode 
(animale cu multe picioare – urechelniţa).

II.ANIMALE VERTEBRATE

1.Peşti

-sunt vertebrate acvatice care au temperatura corpului variabilă (poikiloterme);

-corpul lor are forma hidrodinamică şi este acoperit de solzi;

-organele de locomoţie sunt reprezentate de înotătoare;

-se înmulţesc prin ouă;

-peştii cu schelet în întregime ososse numesc peşti osoşi (crap, ştiuca, bibanul, păstrăvul, morunul etc.), iar peştii cu schelet cartiloginos se numesc peşti cartilaginoşi (rechinii).

2.Amfibieni

-sunt vertebrate tetrapode (cu 4 membre) cu temperatura corpului variabilă;

-pielea lor este subţire şi umedă;

-adulţii respiră prin plămâni şi piele, iar mormolocii prin branhii;

-partea terminală a intestinului gros este dilatată şi formează cloaca în care se mai deschid căile genitale şi urinare;

-se înmulţesc prin ouă, iar dezvoltarea se face prin metamofoză;

Reprezentanţi: broasca de lac, brotăcelul, salamandra, etc.

 

3.Reptile

– sunt vertebrate tetrapode cu temperatura corpului variabilă;

– au corpul acoperit cu solzi;

– pentru a creşte trebuie să năpârlească;

– au cloacă;

– respiră prin plămâni;

 

Reprezentanţi: şopârle, şerpi, crocodile, broaşte ţestoase.

 

4.Păsări 


-sunt vertebrate cu corpul acoperit de pene, puf şi fulgi;

-au respiraţie pulmonară;

-sunt animale cu temperatura corpului constantă (homeoterme);

-la nivelul tubului digestive apar organe diferite: cioc, guşa (dilatare a esofagului), au 
un stomac triturator (pipotă) şi un stomac glandular;

-au cloacă;

-se deplasează prin mers, înot, alergat, sărit, zbor;

-au oase pneumatice, pline cu aer;

-se înmulţesc prin ouă;

-membrele anterioare s-au transformat în aripi;

 

Se clasifică după mai multe criterii:

după regimul de hrană (insectivore – rândunica, răpitoare de zi – uliul, răpitoare de noapte – bufniţa, granivore – găina);

după tipul de deplasare (înotătoare – raţa, picioroange – barza).

 

5.Mamifere 


-sunt vertebrate care nasc pui vii pe care îi hrănesc cu laptele produs de mamele;

-corpul este acoperit cu piele care are diferite producţii: păr, ţepi, unghii, copite, 
coarne, plăci;

-sunt homeoterme;

-sunt întâlnite în toate mediile de viaţă: acvatic, terestru, aerian (liliacul);

-se deplasează prin mers, alergat, zbor, înot, sărit;

-sunt de o mare diversitate;

 

Reprezentanţi: carnivore (leu, lup), ierbivore (cerb, zimbru, iepure, vacă, cal), 
insectivore (arici, cârtiţa), acvatice (morsa, foca, balena, delfinul) 
.

One Response to “REGNUL ANIMALIA ( METAZOA)

  1. Ailoae Cleopatra

    Wow! Este foarte super, sunt clasa 8-a și mi-a fost de folos… Super ține-o tot așa… 😁😉

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *