ORGANITELE CELULARE

1 Comment on ORGANITELE CELULARE

  1. ORGANITELE CELULARE COMUNE

1.Reticulul endoplasmatic (RE);

-este delimitat la exterior de o membrana simplă;

-are aspectul unui sistem de canalicule și tubuli care fac legătura între membrana externă a nucleului și membrana celulară;

-poate fi reticul edoplasmatic neted (REN) și reticul endoplasmatic rugos (RER);

-RER are atașați ribozomi pe membrană;

-RE are rol în transportul unor substanțe în citoplasmă iar cel rugos are rol și în sinteza unor proteine.

reticul endoplasmatic

2.Ribozomii ( Granulele lui Palade ):

-sunt cele mai mici organite celulare, sunt sferice, fiind vizibile doar la microscopul electronic;

-nu are membrană proprie;

-sunt alcătuiți dintr-o subunitate mică și o subunitate mare;

-contin ARN și proteine;

-pot fi liberi în citoplasmă sau se pot găsi în interiorul altor ogranite celulare ( mitocondrii și cloroplaste);

-cei liberi în citoplasmă pot fi solitari sau grupați între ei formând poliribozomi ( polizomi);

-au rol in sinteza proteinelor.

ribozomi

3.Dicțiozomii (Aparatul Golgi):

 sunt delimitați la exterior de o membrană simplă;

-are aspectul unor cisterne turtite sau discuri pe lângă care se găsesc vezicule;

-totalitatea dicțiozomilor dintr-o celulă formează aparatul Golgi;

-au rol în elaborarea produșilor de secreție al celulelor fiind mai numeroși în celulele secretoare;

-au rol în sinteza membranelor;

-lipsesc în hematiile adulte și din celulele bacteriilor și algelor albastre-verzi.

aparat golgi

4.Mitocondriile:

 -au formă sferică, ovală sau de bastonaș;

-sunt delimitate la exterior de o membrană dublă, un sistem de cisterne și tubuli și stromă (matrix);

-membrana internă formează criste (cripte) prin invaginare;

-au material genetic propriu ceea ce le oferă automie față de nucleu;

-au rol în respirația celulară și în producerea de energie (ATP);

-conțin enzime oxido-reducătoare care catalizează un lanț de reacții chimice numit ciclul Krebs ( lanțul respirator ).

mitocondria

5.Lizozomi:

 delimitați la exterior de o membrană simplă;

-conțin enzime hidrolitice, ce au rol în digestia celulară;

-sunt mai numeroși în globulele albe din sânge.

 

6.Vacuolele

 sunt organite celulare caracteristice celulelor vegetale;

-sunt delimitate la exterior de o membrană simplă numită TONOPLAST;

-totalitatea vacuolelor dintr-o celulă formează VACUOMUL;

-sacul vacuolar conține circa 90% apă constituind astfel energia de apă a celulei;

-vacuolele acumulează substanțe de rezervă pentru celulă și depozitează substanțe toxice.

vacuola

7.Centrozomul

 este un organit caracteristic celulelor animale și protozoarelor fiind foarte rar întâlnit la plante sau alge;

-sunt formați din doi centrioli dispuși perpendicular unul pe celălalt și centrosferă (citoplasma din jurul centriolilor);

-au rol în organizarea citoscheletului și formarea fusului de diviziune în timpul diviziuni celulare;

-lipsește în neuroni.

centrozom

 

ORGANITELE CELULARE SPECIFICE

1.Plastidele:

 sunt organite celulare specifice celulei vegetale;

-au formă lenticulară, clindrică sau spiralată.

 

Plastidele pot fi:

1.Fotosintetizante:

cloroplastele (plastide verzi);

rodoplaste ( plastide roșii) întâlnite în algele roșii; conțin clorofilă și ficoeritrină ( pigment de culoare roșie ) și ficocianină- au rol în fotosinteză;

feoplastele ( plastide brune) întâlnite în algele brune, conțin clorofilă pentru că sunt brune au un pigment numit fixantină ( culoare brună);

2.Nefotosintetizante

Leucoplastele (oleioplaste, amiloplaste, proteinoplaste) sunt incolore și depozidează substanțele de rezervă ale plantei:

oleioplastele depozitează grăsimi;

proteinoplastele depozitează proteine ( bobul de mazăre, soia );

amiloplastele depozitează amidon ( tuberculul de cartof, grâul ).

cromoplastele (galben, portocaliu) sunt foarte frumos colorate.

 

2.Cloroplastul:

-sunt delimitate la exterior de o membrană dublă și conțin ADN, ARN, proteine și lipide;

sunt întâlnite la plantele verzi și au rol în fotosinteză;

-conțin cromatofori-alge verzi;

-conțin clorofilă a și b.

Cloroplastele sunt discuri plate.

Cloroplastul are un înveliș format din două membrane: externă și internă. Între aceste două straturi se află spațiul intermembranos.

Fluidul din cloroplast se numește stroma (lichid stromatic), fiind corespondentul citoplasmei dintr-o bacterie. Conține mici elemente de ADN, ARN, și ribozomi, lipide, enzime și unele metale.

Foița internă a membranei formează prelungiri în interiorul stromei sub formă de lame stromatice, numite tilacoide (granale și integranale), în lungul cărora se dispun grupe de saci aplatizați, numiți saculi granari, ce conțin pigmentul clorofilian.

Ansamblul format din lamele stromatice și saculi granari formează așa-numitul granum sau grana.

cloroplastul

3.Miofibrilele

-sunt organite specifice celulelor musculare;

-sunt alcătuite din miofilamente groase de miozină și subțiri de actină;

-filamentul gros de miozină este situat în centru și înconjurat de 6 miofilamente subțiri de actină;

-conferă acestora proprietatea specifică denumită CONTRACTILITATE.

 

3.Neurofibrilele

 -sunt organite specifice neuronului;

-se găsesc în neuroplasmă (corpul neuronului) cât și în prelungiri (dendrite și axoni);

-au aspectul unei rețele de fibrile ce traversează întreaga citoplasmă a neuronului;

-au rol în transportul unor substanțe prin neuron.

 

4.Corpusculii Nissl ( Corpii Tigroizi)

-sunt organite celulare specifice neuronului;

-sunt formate din mase dense de reticul endoplasmatic rugos;

-sunt prezenți în corpul celular și la baza dendritelor;

-au rol în sinteza unor proteine specifice neuronului și în metabolismul neuronal.

 

12.Cili și flageli

 -sunt organite specifice pentru unele celule;

-sunt formați din nouă microtubuli, dubli la periferie și doi microtubuli simpli situați central;

-cili sunt foarte numeroși și scurți;

-flageli sunt lungi și în număr de 1 maxim 4 per celulă.

-au rol în deplasarea celulelor.

 

Ex.: de cili- celulele mucoasei traheale;

Ex.: de flageli- spermatozoidul;

flageli si cili

 

One Response to “ORGANITELE CELULARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *