NOȚIUNI GENERALE: EREDITATE ȘI VARIABILITATE

No Comments on NOȚIUNI GENERALE: EREDITATE ȘI VARIABILITATE

CARACTERE GENERALE:

Genetica este știința care studiază ereditatea, variabilitatea  și reproducerea lumii vii.

 Ereditatea este proprietatea unui organism de a transmite caracterele de la părinți la descendenți.

 Gena este unitatea structurală și funcțională a materialului genetic fiind reprezentat de un fragment din molecula de ADN implicat în aparența unui caracter ( sau în sinteza unei proteine).

 Variabilitatea este proprietatea indivizilor aparținând unei specie de a se diferenția între ei printr-o serie de trăsături ereditare sau nu.

 Meterialul genetic al unui organism se găsește la nivelul fiecărei celule a organismului respectiv fiind reprezentat de ADN.

 Genotipul reprezintă totalitatea  factorilor (genelor) unui organism.În celulele somatice (2n) fiecare factor ereditar (gena) se află în stare dublă, iar în gameți (n), în stare singulară.

 Fenotipul reprezintă totalitatea însușirilor morfologice, fiziologice și biochimice ale unui organism la un momentdat determinate de interacțiunea genotipului cu mediul înconjurător.

       Cromozomii omologi  sunt cromozomii pe care se găseşte aceeaşi informaţie genetică. Ei se află în nucleul              celulelor diploide. Din setul diploid de cromozomi, jumătate sunt de orgine maternă şi cealaltă jumătate provin de la tată. Doi câte doi, cromozomii de origini diferite (unul patern şi celălalt matern) care conţinn aceeaşi informaţie genetică, formează perechile de cromozomi omologi.

Genele alele

Sunt genele care determină apariția aceluiași caracter.În funcție de „aspectul” genelor alele pentru un anumit caracter organismele pot fi:

 HETEROZIGOTE  ( Aa) cele heterozigote au cele 2 gene alele diferite între ele, una fiind dominantă ( A ) adică se manifestă la exterior iar  cealaltă fiind recesivă ( a ) este o genă care nu se manifestă la exterior.

 HOMOZIGOTE (AA)  genele sunt identice între ele. Pot fi homozigote  dominante (AA) sau recesive (aa).

 DOMINATE  ( A, B, C ) sunt gene care  se manifestă singură chiar dacă formează pereche cu o genă recesivă.

 RECESIVE ( a, b, c)  sunt gene care rămân ascunse în prezența unei gene dominante se manifestă numai când formează pereche cu o genă recesivă.

 

Simbolica utilizată în genetică:

P – părinţi;


G – gameţi;


x – încrucişarea;


– genotipul femel;

– genotipul mascul;


F1,2,3 …. – generaţia (1,2,3,…);


A – alela dominantă a genei;


a – alela recesivă a genei;


AA(aa) – genotip homozigotat după caracterul dominant (recesiv);

Aa – genotip heterozigot după un caracter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *