CICLUL CELULAR. DIVIZIUNEA CELULARĂ

No Comments on CICLUL CELULAR. DIVIZIUNEA CELULARĂ

Ciclul celular reprezintă un lanț de evenimente care au loc în viața unei celule, al cărei moment critic este reproducerea celulară. Un ciclu celular este inițiat de formarea unei noi celule, cu diviziunea acesteia în două celule-fiice.

Ciclul celular cuprinde : Interfaza care durează 90% din viața unei celule și diviziunea propriu-zisă care durează doar 10%.

ciclul celular

I.Interfaza

Este intervalul de timp scurs din momentul în care celula se formează până înainte de diviziunea ei.

Cuprinde 3 perioade:

1.Perioada presintetică (G1).

-se sintetizează enzime împlicate în replicarea ADN-ului;

-cromozomii se decondenzează la capacitate maximă.

2.Perioada sintetică (S).

-are loc replicarea cromozomilor, cromozomii devenind bicromatidici.

3.Perioada postsintetică (G2).

-se sintetizează molecule necesare desfășurării mitozei.

interfaza

CICLUL CROMOZOMIAL

Prezintă 2 faze:

FAZA HAPLOIDĂ= celule sexuale cu n cromozomi, în care are loc reducerea numărului lor.

FAZA DIPLOIDĂ= celule somatice cu 2n cromozomi, în care are loc dublarea numărului lor.

 

II.Diviziunea propriu zisă

Poate fi directă ( AMITOZA) și indirectă (MITOZA și MEIOZA ).

 

1.Diviziunea directă ( AMITOZA)

-este rar întâlnită, fiind caracteristică doar celulelor procariote, celulelor maligne și leucocitelor;

-nu se formează fusul de diviziune și nu se individualizează cromozomii.

-învelișul nuclear nu dispare;

-se poate realiza prin două căi: prin despicare (clivare) și prin ștrangulare (gâtuire).

 

2.Diviziunea indirectă MITOZA

Celulele unui organism pot fi celule somatice ( celulele corpului) acestea sunt celule DIPLOIDE (2n) sau celule sexuale (celule reproducătoare/gameți) acestea sunt celule HAPLOIDE (n).

Celulele diploide (2n) sunt celule în care fiecare cromozom prezintă câte o pereche.

Celulele haploide (n) sunt celule în care fiecare cromozom se găsește într-un singur exemplar.

Mitoza este acel de tip de diviziune indirectă în care o celulă mamă diploidă dă naștere la 2 celule fiice tot diploide.

Acest tip de diviziune este caracteristică celulelor somatice.

 

1.Profaza

-se dezorganizează învelișul nuclear;

-se individualizează cromozomii;

-se formează fusul de diviziune;

-cromozomii bicromatidici se prind cu centromerul de fibrele fusului de diviziune.

 

2.Metafaza

-cromozomii bicromatidici se dispun în plan ecuatorial la jumătatea fusului de diviziune formând placa metafazică;

-se scindează cromozomii, fiecare cromozom bicromatidic dând naștere la doi cromozomi monocromatidici.

3.Anafaza

-cromozomii monocromatidici încep să migreze aproape simultan către capetele fusului de diviziune spre cei doi poli ai celulei.

 

4.Telofaza

-cromozomii monocromatidici au ajuns la capetele fusului de diviziune ;

-începe să se formeze peretele care separă între ele cele două celule fiice diploide.

-dezorganizarea fusului de diviziune;

-organizarea nucleolilor;

mitoza

 3.Diviziunea indirectă MEIOZA

Este un tip de diviziune indirectă prin care se pornește de la o celulă mamă diploidă și se ajunge la 4 celule fiice haploide. Se întâlnește la unele organisme vegetale și la formarea celulelor reproducătoare, numite gameți.

 

I. ETAPA REDUCȚIONALĂ

-când o celulă mamă diploidă formează 2 celule fiice haploide.

Celula mamă este diploidă, cromozomii ei fiind bicromatidici.

1.Profaza I

-se dezorganizează nucleu;

-se formează fusul de diviziune;

-se individualizează cromozomii, aceștia prinzându-se cu centromerul de capetele fusului de diviziune;

-cromozomii omologi se dispun în perechi numite tetrade cromozomiale la nivelul acestora are loc procesul de crossing Over ( schimb reciproc de gene între cromozomii omologi);

-cromazomii sunt bivalenți.   

2. Metafaza I

-cromozomii omologi se dispun pe firele fusului de diviziune, în placa ecuatorială;

-fiecare cromozom bivalent va fi format din 4 cromatide.

3.Anafaza I

-cromozomii bicromatidici încep să migreze către capetele fusului de diviziune;

-sunt bicromatidici și recombinați în urma schimbului de informație genetică.

4. Telofaza I

-cromozomii bicromatidici au ajuns la capetele fusului de diviziune și încep să se formeze peretele care separă între ele cele 2 celule fiice.

Astfel în etapa reducțională se formează 2 celule fiice haploide în care cromozomii sunt bicromatidici.

Între etapa reducțională și cea ecvațională există o scurtă interfază.

 

II.ETAPA ECVAȚIONALĂ

Când fiecare din celulele haploide rezultate anterior vor forma alte 2 celule fiice haploide. Se desfășoară ca o mitoză obișnuită.

Acest tip de diviziune este întâlnit la formarea celulelor reproducătoare.

Cele două celule-fiice rezultate din etapa reducțională intră în diviziune, trec printr-o interfază scurtă (II), parcurg cele 4 faza: profaza II, metafaza II, anafaza II și telofaza II, rezultând în final 4 celule haploide (n=2), numite spori (celule sexuale) sau gameți (celule sexuale).

meioza

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *