No Comments on RESPIRAȚIA

Ventilația pulmonară este succesiunea ritmică a două procese: INSPIRAȚIA și EXPIRAȚIA.

INSPIRAȚIA

Este procesul activ ce presupune contracția musculaturii respiratorii, mărirea volumului cavității toracice și pătrunderea aerului cu O2 până în alveolele pulmonare.

În inspirație, contracția mușchilor intercostali externi măresc diametrul tranversal și diametrul antero-posterior al cavității toracice (prin ridicarea, orizontalizarea și rotirea coa...

Read more

No Comments on SISTEMUL MUSCULAR

Tipurile de contracții sunt:

  1. Contracția izometrică– lungimea mușchiului rămâne constantă, dar se modifică tensiunea acestuia. Este caracteristică musculaturii posturale. Nu produce lucru mecanic, ci căldură.
  1. Contracția izotonică-tensiunea mușchiului rămâne constantă, dar se modifică lungimea mușchiului. Produc lucru mecanic (mișcare).
  1. Contracția auxotonică este contracția la care se modifică dimensiunea mușchiului și tonusul muscular...
Read more

No Comments on ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA EUCARIOTE

Organizarea materialului genetic la eucariote:

 materialul genetic este nuclear;

-material extranuclear se află doar în mitocondrii și cloroplaste;

cromozomii sunt formațiuni permanente în nucleaul celulei, însă sunt vizibili doar în timpul diviziunii celulare;

cromozomii sunt alcătuiți din cromatină, cromatina fiind substanța care conține materialul genetic.

Cromatina este alcătuită din ADN, ARN, proteine histonice și nonhistonice, ioni de Ca...

Read more

No Comments on ECOSISTEMELE AȘEZĂRILOR UMANE

  • Așezări urbane:

-contactul omului cu natura este redus;

-amenajarea  instalațiilor de aducerea apei în casă și sisteme de canalizare;

-produsele alimentare consummate de om provin din industria alimentară;

-există locuri speciale pentru depozitarea gunoiului.

  • Așezări rurale:

-contactul omului este vast;

-apa provine din puțurile de forare și fântâni și nu există sisteme de canalizare;

-produsele alimentare sunt obținute cel mai adesea ...

Read more

No Comments on ECOSISTEMELE NATURALE

Ecosistemele naturale sunt:

-ecosisteme în care omul nu este implicat nici în apariția și nici în evoluția lui;

Cu cât gradul de antropizare el unui ecosistem crește cu atât numărul de specii din acel ecosistem scade și cu atât capacitatea de autoreglare a ecosistemului scade și ea.

  1. Ecosistemul lacurilor de baraj și al lacurilor de acumulare

Diferența dintre lacurile de baraj și cele de acumulare este timpul de staționare al apei, în lacuril...

Read more

No Comments on POLUAREA

  • Poluarea termică (calorică/efect de seră)

Diferite gaze și în primul rând emisiile de CO2 conduc la încălzirea globală prin apariția efectului de sera pe care îl provoacă creșterea concetrației de CO2 și a altor gaze cu efect de seră ( se face prin activitățile industriale și agricole dar și datorită extinderii așezărilor umane și a rețelelor de comunicație).

Efectele încălzirii globale:

-topirea ghețarilor;

-creșterea nivelului...

Read more

No Comments on ECOSISTEME TERESTRE ANTROPIZATE

Agroecosistemele sau ecosistemele agricole s-au format ca urmare a intervenției umane asupra ecosistemelor naturale. Aceste ecosisteme se clasifică în:

  1. Ecosistemul culturilor ierboase anuale și bianuale

 

Acest ecosistem cuprinde culturile de cereal, plante leguminoase, oleaginoase, textile, medicinale, aromatice și de nutreț.

  • Particularitățile biotopului:

aceste ecosisteme se caracterizează printr-o uniformizare spațială accentuată;

-dif...

Read more

No Comments on ABCESUL PULMONAR

Abcesul pulmonar reprezintă  necroza  țesutului pulmonar ca urmare a unei infecții locale microbiene și formarea unor cavitati ce conțin materialul necrotic (devitalizat) sau/si fluid. Apariția acestor abcese de mici dimensiuni se mai numesc și pneumonie necrotizantă sau gangrenă pulmonară.

abces pulmonar

  • CAUZE:

-infecții bacteriene, cel mai adesea cu bacterii anaerobe;

-infarct pulmonar;

-boli maligne (cancere);

-bronsiectazii (dilatarea patologică a bronhiil...

Read more

No Comments on El sistema reproductor femenino

Las mujeres poseen órganos especializados para producir óvulos (células sexuales femeninas)
y recibir espermatozoides (células sexuales masculinas) que pueden llegar a fecundar a aquéllas.

Órganos externos

Los genitales externos de la mujer reciben el nombre de vulva, incluyen:

Labios mayores y menores: engrosamiento de la piel que recubre y protege la entrada de la vagina y de la uretra.

Clítoris: órgano eréctil femenino situado en el ángulo ...

Read more

No Comments on KINGDOM MONERA

Kingdom Monera

All the organisms of this kingdom are prokaryotes. Monera are considered as the most primitive group of organisms. They include various types of bacteria and blue-green algae. Monerans are most abundant of all organisms, due to their versatility of their habitat.It is estimated that a single drop of water contains 50 billion bacteria.

The Kingdom Monera includes organisms that are single-celled known as bacteria...

Read more